Raadslid

Hoe is het met de nieuwe cliëntenraad Gelderland Midden en Zuid?

12 augustus 2019
  • Cliëntenparticipatie
Hoe is het met de nieuwe cliëntenraad Gelderland Midden en Zuid?

Als kersvers lid van het redactieoverleg kreeg ik als raadssecretaris van de cliëntenraad GMZ de vraag ‘Kan er een artikel komen over hoe het met de nieuwe Cliëntenraad Gelderland Midden en Zuid gaat?’

Ik zei enthousiast ‘Het korte antwoord is “heel goed”, we doen het vrijwillig en met veel plezier. Maar natuurlijk is er meer te vertellen. Dus ja, we schrijven een artikel!’

Verschillende kwaliteiten en achtergronden

Nadat de raad GMZ na twee jaar lang onrust en frictie tijdelijk was geschorst, is in het najaar van 2018 de nieuwe raad gevormd  door de UWV-adviseur van de raad, Peter Raijmann en managementconsultant en interim-voorzitter/projectleider Cees Kiene. Via een bericht op werk.nl konden geïnteresseerden zich aanmelden. Cees en Peter hebben, samen met een vertegenwoordiging van de vakbondsleden die zitting hebben in de raad, de gesprekken met kandidaten gehouden. Daaruit is een mooie mix van mensen met heel verschillende kwaliteiten en achtergronden voortgekomen en hierin zijn ook enkele leden van de oude raad weer opgenomen. Dat is best een verrijking, omdat zij al ervaring binnen het UWV-raadswerk hebben.

Kennismaken

De eerste vergaderingen stonden in het teken van kennismaken met elkaar, en niet zo maar ‘hoi ik ben Piet en ik woon in Arnhem’, maar echt de diepte in. Zo leerden we elkaar beter kennen en zagen we ieders competenties. In maart hebben we, mede op basis van deze kennismakingsrondes, een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en webmaster gekozen.

Toen kon het echte werk beginnen! Velen van ons waren al wat ongeduldig, zo van: “we willen wat gaan doen”. Dus in een volgende raadsvergadering werden de commissies gevormd.

Volop aan de slag

Inmiddels zijn de commissies al volop aan de slag, vinden er klantonderzoeken plaats en zijn de eerste contacten met UWV-medewerkers van de verschillende disciplines gelegd. Zo zal de commissie Sociaal Medische Zaken de bevindingen van het eerste klantonderzoek begin september presenteren aan de districtsmanager en heeft de commissie Klant & Service al kennisgemaakt met een klachtenambassadeur, die vanuit UWV verantwoordelijk is voor het afhandelen van klachten van cliënten.

Zelfstandig

De opdracht van Cees Kiene, die hij zorgvuldig heeft uitgevoerd, zit erop. De raad draait zelfstandig en doet het naar mijn mening heel goed. Raadsleden zijn op elkaar ingesteld en hebben oog voor wat er speelt, maar ook voor elkaar. Met onze eigen adviseur Peter Raijmann is er altijd een stabiele factor die de weg binnen UWV kent en ons op weg helpt.

En ja natuurlijk is er verloop, mensen vinden weer een baan of krijgen een uitbreiding van uren, maar ondanks dat draait de raad door zoals het hoort. En inmiddels is er zelfs al weer een nieuw lid toegetreden en staat de oproep voor nog enkele nieuwe leden uit.

Raadsleden aan het woord

Natuurlijk kan ik dit verhaal als raadssecretaris schrijven, maar graag deel ik ook de persoonlijke bewoordingen van enkele raadsleden op de vraag: ‘hoe beleef jij je raadswerk?’

Harry Boesveld schrijft: ‘Ik heb ervaren dat het lastig is om als 63-jarige nog werk te vinden, dus ik heb besloten mij nuttig te maken als vrijwilliger, onder andere als raadslid van de Cliëntenraad UWV GMZ. De uitdaging is om meer aan cliënten te denken en een betere dienstverlening te realiseren. De cliënten moeten zich veilig en prettig voelen. Het is ook van belang om te weten hoe de goedwillende cliënt de negatieve berichten rond UWV ervaart. Zie mij dan maar als ‘luis in de pels’ maar altijd vanuit de positieve gedachte dat wij er zijn voor de belangen van onze cliënten.’

Karel Dutrieux laat weten: ‘Het raadswerk inspireert mij en het geeft mij energie om met gemotiveerde mensen te werken aan verbeteringen in het complexe sociale zekerheidsdomein.’

Albert Aussems omschrijft zijn beleving als volgt: ‘Het gaat om het belang van alle cliënten, niet om het belang van de individuele cliënt. Al moet je daar wel oog voor hebben. Je eigen belang is ondergeschikt aan dat van de cliënt in het algemeen. Signalen van cliënten worden door de raad uiterst serieus genomen. Op een zorgvuldige en respectvolle wijze zijn afspraken over de werkwijze van onze raad tot stand gekomen. Ondanks het verloop binnen de raad heb ik het vertrouwen dat de decentrale cliëntenraad GMZ voldoende basis heeft om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de kwalitatieve verbetering van de dienstverlening aan de cliënten van UWV.’

U leest het, we zijn een raad met heel gemotiveerde leden en kijken echt uit naar wat we in het tweede halfjaar van 2019 gaan doen.

Om met de woorden van onze voorzitter Liesbeth van  Litsenburg te eindigen: ‘We hebben er samen zin in het verschil te kunnen maken voor alle UWV-cliënten in onze regio!’

Els Wijnen
Raadssecretaris cliëntenraad Gelderland Midden & Zuid en lid van het redactieoverleg

Woon je in de regio Gelderland Midden & Zuid en lijkt het je leuk om cliëntenraadslid te worden? Vul dan het formulier in om meer informatie te krijgen.

 

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger