Raadslid

Samen knutselen: cliëntenraad Limburg werkt met UWV en gemeente aan betere informatievoorziening voor UWV-cliënten

15 oktober 2019
  • Cliëntenparticipatie
  • Klant & Service
Samen knutselen: cliëntenraad Limburg werkt met UWV en gemeente aan betere informatievoorziening voor UWV-cliënten

UWV-cliënten moeten beter op de hoogte gesteld worden van de minimaregelingen waarvan zij gebruik kunnen maken, vindt de cliëntenraad Limburg. Raadslid Roland de Groot nodigde UWV en de gemeente Venlo uit om samen aan een oplossing te knutselen.

Roland de Groot is lid van de cliëntenraad Limburg en vrijwilliger bij het Platform Sociale Zekerheid, een organisatie die onder andere mensen die arbeidsongeschikt zijn verklaard informatie en advies geeft over uitkeringen, begeleidingsmogelijkheden en bezwaarprocedures. ‘Ik zie heel vaak dat mensen die arbeidsongeschikt worden een laag inkomen hebben en proberen te roeien met de riemen die ze hebben. Bij het Platform Sociale Zekerheid proberen we die mensen weer op de rit te krijgen.’

Regelingen

Er zijn verschillende minimaregelingen waarvan deze groep mensen gebruik kan maken om hun inkomen iets te verhogen, weet Roland. Maar hij merkt dat veel UWV-cliënten daar niets vanaf weten. ‘Ik zit al 15 jaar bij het spreekuur van het Platform Sociale Zekerheid. Ik merk dat maximaal 5 procent van de hele arbeidsongeschikte populatie op de hoogte is van de regelingen die er voor hen zijn. Misschien is het niet de taak van UWV om hun dat uit te leggen. Maar waar mensen die in de bijstand zitten vaak door een coach worden gewezen op voorzieningen die er voor hen zijn, worden volledig arbeidsongeschikte mensen door UWV “met rust” gelaten. Zij hebben geen coach om met hen te bespreken welke regelingen er zijn.’

Samen knutselen

Roland besloot daarom de stoute schoenen aan te trekken en een mail te sturen aan de districtsmanager Sociaal Medische Zaken in Limburg en de wethouder in Venlo die Sociale zaken, Werkgelegenheid en Sport in zijn portefeuille heeft. ‘Ik heb dat heel ludiek gebracht en gevraagd of ze met mij aan een oplossing wilden “knutselen” voor dit probleem.’

Pilot

Die aanpak bleek te werken: niet veel later, in juni 2019, had hij een gesprek met de wethouder en verschillende managers van UWV. Dat het goed zou zijn als mensen die een uitkering krijgen van UWV beter geïnformeerd worden over voorzieningen en minimaregelingen, stond voor hen allemaal buiten kijf. ‘De districtsmanager stelde tijdens dat gesprek al voor om een pilot te starten, waarbij 200 mensen met een laag inkomen een informatiebrief zullen krijgen. De wethouder reageerde toen ook heel goed: als je een brief schrijft, ben je er nog niet. Veel mensen schamen zich voor hun situatie en sommige zijn laaggeletterd. Zo’n brief zal hen niet helpen.’

Laagdrempelig

Daarom startte Roland samen met de andere leden van zijn cliëntenraad een werkgroep om met het thema aan de slag te gaan. Met de werkgroep vond hij vier organisaties in de regio bereid om mensen te helpen bij het invullen van aanvragen van voorzieningen:  zijn “eigen” Platform Sociale Zekerheid, de Venlose Informatie- en Adviespunten, de FNV en de cliëntenraad van de gemeente Venlo.

‘De werkgroep is nu bezig om de brief voor de pilot op te stellen. Die wordt heel laagdrempelig, zodat de boodschap aankomt. En voor mensen die het niet begrijpen, zijn deze vier organisaties er, die kunnen helpen bij het invullen en aanvragen. Zo hoeven ze niet zelf alles uit te zoeken en ook niet naar de gemeente of UWV. Ze kunnen gewoon bij zo’n organisatie binnenlopen. Hopelijk wordt de brief dit jaar nog verzonden, zodat mensen nog gebruik kunnen maken van de regelingen van 2019.’

Samenwerking

Voor Roland is de koppeling tussen de gemeente Venlo en UWV heel belangrijk. ‘Ik wil dat ze gaan samenwerken aan dit probleem. Daar zijn ze allebei bij gebaat. Veel mensen gaan bij UWV in bezwaar als ze bang zijn dat ze te weinig inkomen hebben. Het zou goed zijn als zij al in een eerder stadium gewezen kunnen worden op allerlei aanvullingen die ze kunnen krijgen. Dat kost UWV eigenlijk niets en is best makkelijk in het proces toe te passen. De gemeente kost het misschien wel wat, want er zullen meer aanvragen voor voorzieningen komen. Maar de wethouder liet al weten dat hij inzag dat er daardoor op andere dingen bespaard kan worden, zoals schuldhulpverlening.’

Een informele insteek

Dat het niet gebruikelijk is dat een advies van de cliëntenraad aan UWV zó snel wordt overgenomen en er zelfs direct een pilot wordt opgezet, realiseert Roland zich ook. ‘Normaal gesproken worden dit soort zaken eerst overlegd in commissies, dan ben je al snel een paar maanden verder. Maar ik ben echt een out-of-the-box-denker. Daarom trok ik de stoute schoenen aan en besloot ik dat mailtje te sturen’, legt hij uit. ‘Gelukkig hebben we in Limburg een vrij progressieve districtsmanager. En juist door het op een informele manier in te steken, kunnen we nu zo voortvarend aan de slag!’

Minimaregelingen

Wilt u meer weten over welke minimaregelingen er zijn? Roland maakte een overzicht van de minimaregelingen in de gemeente Venlo. Vergelijkbare regelingen gelden in bijna elke gemeente, maar het percentage van de bijstandsnorm kan van gemeente tot gemeente verschillen. 

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger