Raadslid

‘Een warme overdracht tussen UWV en gemeenten haalt de druk bij cliënten weg’

17 september 2020
  • Cliëntenparticipatie
‘Een warme overdracht tussen UWV en gemeenten haalt de druk bij cliënten weg’

Voor Henk Abbing, duovoorzitter van de raad Noord, stak er in 2019 één onderwerp ver boven de rest uit. De tekortkomingen van de overdracht van cliënten met een arbeidsbeperking tussen het WERKbedrijf en de gemeente lagen hem na aan het hart.

Ter nagedachtenis van Henk Abbing, 10-1-1959 – 22-8-2020.

Toen Henk Abbing door een longprobleem arbeidsongeschikt verklaard werd, kwam hij thuis te zitten met een hoop vragen en onwetendheid over zijn uitkering. In zijn zoektocht naar antwoorden kwam hij op de website van de cliëntenraden terecht. ‘Je kunt natuurlijk aan wal staan roepen dat het beter en duidelijker moet. Maar je kunt ook de uitdaging aangaan en echt iets proberen te veranderen bij UWV, om zo ook andere mensen op weg te helpen.’  

Zo werd Henk lid van de cliëntenraad Noord, waar hij inmiddels één van de twee duovoorzitters is. Binnen de raad zetelt hij daarnaast in de commissies Uitkeren en WERKbedrijf, waar hij de werkpleinen Emmen en Leeuwarden en de dienstverlening in de arbeidsmarktregio’s  Drenthe en Friesland onder zijn hoede heeft. 

Warme overdracht  
In 2019 stond één speerpunt centraal voor Henk: een warme overdracht van het UWV WERKbedrijf naar de gemeenten. Cliënten met een kortlopende WW-uitkering moeten eerst hun verhaal doen bij UWV. Vervolgens, als de WW-periode is afgelopen, moeten ze hun verhaal opnieuw doen bij de gemeente. ‘Terwijl UWV al een dossier van de cliënt heeft en die informatie relatief eenvoudig zou kunnen overdragen aan de gemeente.’  

Aandacht voor arbeidsbeperking 
De gebrekkige overdracht tussen UWV en gemeenten viel Henk voor het eerst op in 2018. ‘Dat jaar waren we in Noord veel bezig met mensen met een arbeidsbeperking tot 35%. Die groep krijgt geen WIA-uitkering en komt niet in aanmerking voor aanvullende ondersteuning van UWV. Maar er wordt wel van ze verwacht dat ze solliciteren en concurreren met “gezonde” mensen. We hebben daar destijds aandacht voor gevraagd. Dat is heel goed opgepakt door de Raad van Bestuur van UWV en in 2019 heeft de politiek geld vrijgemaakt om deze groep mensen beter te begeleiden.’  

Henk zag dat veel mensen in die groep een paar maanden een klus hebben, maar al snel weer bij UWV in de WW terechtkomen. ‘Als de WW-periode afloopt, moeten ze door naar de sociale dienst van de gemeente. Dat betekent vaak dat cliënten opnieuw in een molen terechtkomen waar ze steeds weer moeten uitleggen wat er aan de hand is. Dat vraagt veel van een cliënt. Zeker wanneer je bedenkt dat mensen met een arbeidsbeperking vaak ook een proces van rouwverwerking om het verlies van hun arbeidsvermogen door moeten.’ 

Niet steeds opnieuw je verhaal doen 
De raad Noord besloot dit aan te kaarten, met name bij de WERKbedrijven. Een betere overdracht tussen UWV en gemeenten kan de druk bij cliënten weghalen, gelooft Henk. ‘De cliënt hoeft niet steeds opnieuw zijn verhaal te doen. Maar het helpt UWV en de gemeenten ook: de dossiers hoeven niet opnieuw opgebouwd te worden, dat scheelt werk.’  

 

Een plus een is drie  
Voor interviewer Gerard Haan, die ook lid is van de cliëntenraad Noord, is dit geen nieuw thema. ‘Maar ik ben wel benieuwd: waarom vind je et belangrijk om juist dit onderwerp uit te lichten?’, vraagt hij aan Henk. ‘Omdat één plus één drie is’, legt Henk uit. ‘Er wordt ontzettend veel tijd en energie verspild. UWV en de gemeenten doorlopen hun processen en daardoor zijn ze zich hier misschien niet zo bewust van. Maar cliënten die tussen de twee instellingen schipperen, moeten soms wel vier keer hun verhaal doen. Er is daar veel winst te behalen.’  

Op de agenda  
De eerste stappen zijn in 2019 gezet, en ook in 2020 zal de warme overdracht voor Noord een van de belangrijkste speerpunten blijven. ‘Hoe betrek je UWV hier eigenlijk in?’, vraagt Gerard zich af. ‘We spreken regelmatig diverse managers binnen UWV, bij wie we het onderwerp aankaarten’, antwoordt Henk. ‘Binnen de arbeidsmarktregio spreek ik met afgevaardigden van gemeenten. En samen met de andere raadsleden hebben we dit onderwerp op de agenda gezet bij alle WERKbedrijven in Noord.’  

Samen draagvlak creëren 
Het mag dan wel Henks stokpaardje zijn, hij realiseert zich hoe belangrijk het is om de hele raad mee te krijgen in zo’n onderwerp. ‘Ik heb hier veel ideeën over, maar weet natuurlijk niet alles. In Noord hebben we bijvoorbeeld ook een WERKbedrijf in Groningen, waar ik niet kom. Gelukkig staan alle neuzen dezelfde kant op en helpen mijn collega-raadsleden bij het promoten van dit onderwerp op plekken waar ik niet kom. Je kunt het immers niet alleen: de hele raad is nodig om draagvlak te creëren.’

Dit artikel verscheen eerder in het jaarverslag 2019 van de Cliëntenraden.