Raadslid
6 augustus 2013

Geen thema

De vakantieperiode is in volle gang. Veel collega’s die voor hun vakantie met schoolverlof rekening moeten houden, zijn weg. Het kantoor wordt daarom vooral bezet door diegenen die in het voor- of naseizoen hun vakantie kunnen plannen. Dit geldt ook voor (...)

3 juni 2013

Geen thema

Wat gaat de toekomst brengen? Het congres van cliëntenparticipatie op 23 mei kon hierop mogelijk een antwoord geven. De verwachtingen waren hooggespannen, zeker bij mij. De congresvoorbereidingen waren zeer goed verlopen. Het enthousiasme bij de cliëntenraadsleden (...)

9 april 2013

Geen thema

Afgelopen vrijdag 5 april hebben we bij de voorbereidingen van de overlegvergadering van de Centrale Cliëntenraad met José Lazeroms de ontwikkelingen rond E-dienstverlening op een rij gezet. Daarbij kwam ook de vraag aan de orde hoe we de raden hierin (...)

15 maart 2013

Geen thema

Op het congres van cliëntenparticipatie in 2012 heeft u de wens geuit meer betrokken te willen worden bij de voorbereiding van het congres Cliëntenparticipatie. We hebben toen vanuit UWV toegezegd dit te gaan doen en ook de dagvoorzitter heeft dat een (...)

22 februari 2013

Geen thema

Ik had deze week weer het genoegen om de introductietraining van nieuwe raadsleden, althans een deel hiervan, bij te wonen. Ik vind het zelf zeer belangrijk om kennis te maken met de nieuwe leden van de cliëntenraden UWV. Enerzijds omdat het prettig is (...)