Raadslid

‘Een plek op de arbeidsmarkt waar iedereen terechtkan: dat willen we creëren’

10 november 2022
  • Cliëntenparticipatie
‘Een plek op de arbeidsmarkt waar iedereen terechtkan: dat willen we creëren’

Bart-Jan Timmerman is rayonmanager arbeidsmarktregio’s Zuid Kennemerland-IJmond en Zaanstreek-Waterland. ‘We kunnen de uitdagingen op de arbeidsmarkt niet alleen aan, daarom zoeken we de verbinding met partners in de regio. Het Regionaal mobiliteitsteam is een goed voorbeeld van zo’n samenwerking. Hierin brengen we kennis en vakmanschap samen om werkzoekenden verder te helpen.’

Er is de afgelopen jaren een grote mismatch ontstaan op de arbeidsmarkt tussen wat er wordt gevraagd door werkgevers en het aanbod van werkzoekenden. De vraag naar volledig gekwalificeerde werknemers neemt toe. Dit zorgt ervoor dat veel werkzoekenden buiten de boot vallen en steeds minder mensen kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. ‘De Regionale Mobiliteitsteams helpen om deze mismatch kleiner te maken’, aldus Bart-Jan. 

Eén loket voor iedereen
Het concept van Regionale Mobiliteitsteams stamt uit de tijd van de coronacrisis. Destijds werd verwacht dat er veel werkloosheid zou komen. Per arbeidsmarktregio is er toen een RMT opgezet: een tijdelijk team om werkzoekenden te helpen een andere baan te vinden met behulp van bijvoorbeeld omscholing. Door de financiële coronamaatregelen viel het aantal mensen dat werkloos werd mee. Er ontstond juist krapte op de arbeidsmarkt. De dienstverlening van een Regionaal mobiliteitsteam is daarmee ook in deze nieuwe situatie actueel. Intussen is er in elke arbeidsmarktregio een structureel inzetbaar RMT team: één loket waar werkzoekenden terechtkunnen als ze ondersteuning nodig hebben bij het zoeken naar een (nieuwe) baan.
 
Ondersteuning op maat
Het belangrijkste uitgangspunt van elk RMT is om per individu te kijken wat iemand nodig heeft om weer terug te keren naar de arbeidsmarkt. Vanuit die behoeften biedt het RMT ondersteuning op maat aan. Zo wordt bijvoorbeeld taalondersteuning op de werkplek aangeboden. ‘Voor mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, helpt dat vaak beter dan een taalcursus. Mensen leren de taal sneller als ze tegelijkertijd kunnen werken.’
 
Ook zijn ze bij het RMT bijvoorbeeld bezig met scholing waarbij je praktijkleerdiploma’s kunt behalen. ‘Scholing is niet voor iedereen weggelegd. Maar dat wil niet zeggen dat mensen niet handig zijn. Vaak hebben mensen in de praktijk vaardigheden aangeleerd die waardevol kunnen zijn voor een werkgever. In samenspraak met onderwijsinstellingen zijn we daarom bezig om vaardigheden te waarderen met een certificaat.’ Dit certificaat stelt werkzoekenden in staat om aan de buitenwereld te laten zien welke praktische vaardigheden ze in huis hebben om zo makkelijker een plek te vinden op de arbeidsmarkt.
 
Districtsraad als klankbord
Om mensen beter en passend te kunnen helpen, schakelt het RMT team ook de hulp van de districtsraad in. Bart-Jan: ‘de districtsraad is voor ons een goed klankbord. Zij kunnen met ons meedenken of de ingezette middelen aansluiten bij de behoefte van werkzoekenden. Zo heeft de districtsraad NHN meegeholpen met het ontwerp van een flyer die is uitgedeeld en gaven ze het advies om mensen ook pro- actief te benaderen en hulp aan te bieden. Een advies dat het RMT heeft opgenomen in de werkwijze. Persoonlijk contact met werkzoekenden is een belangrijke voorwaarde voor het succes van de RMT’s. Zo weten we wat er speelt en kunnen we beter helpen.’
 
Meer weten? Neem dan een kijkje op de websites van de volgende arbeidsmarktregio's:
Zuid-Kennemerland en IJmond
- Zaanstreek-Waterland
Noord-Holland-Noord