Post-its

Veelgestelde vragen

Cliënten van UWV kunnen suggesties insturen naar de UVW Cliëntenraden. Vaak worden er vragen gesteld. Deze pagina geeft antwoorden op veelgestelde vragen.

U kunt niet mailen met UWV, omdat wij het belangrijk vinden dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn. We willen niet dat anderen uw burgerservicenummer of bankgegevens kunnen zien. Dit risico bestaat als u een e-mail stuurt via een onveilige internetverbinding. U kunt wel een bericht sturen via Mijn Berichten op Mijn UWV. Uw gegevens worden dan veilig verstuurd.

Het komt inderdaad weleens voor dat werk.nl vacatures toont, die niet geheel (of geheel) bij uw huidige situatie passen. Denk aan situaties die niet aansluiten bij uw leeftijdscategorie, locatie of werkervaring. Soms worden deze aan u gestuurd om u op ideeën te brengen, en u te motiveren een open blik te houden. Maar soms passen vacatures echt niet.

De cliëntenraden hebben hier meerdere signalen over ontvangen en zijn hierover met UWV in gesprek. In de tussentijd ontvangen we hier graag meer signalen over, om te blijven volgen of er verbetering in zit. Een suggestie insturen naar de Cliëntenraden kan via deze link.

De cliëntenraden ontvangen geregeld signalen die aangeven dat het formulier op werk.nl – dat wordt gebruikt om het cv mee in te vullen – niet toereikend is voor het invullen van (werk)ervaringen. Soms komt de wens naar voren om zelf een eigen cv te kunnen uploaden.

De cliëntenraad leest deze berichten met aandacht en is hier over in gesprek met UWV. In de tussentijd ontvangen we hier graag meer signalen over, om te blijven volgen of er verbetering in zit. Een suggestie insturen naar de Cliëntenraden kan via deze link.

Het komt inderdaad weleens voor dat er een fout opduikt in de communicatie van UWV: op de website of in een brief. Denk aan een spel-, of taalfout of een onlogische zin. Het liefste zien we dergelijke fouten zo snel mogelijk verbeterd, om eventuele (verdere) onduidelijkheden te voorkomen. Een fout mag niet te lang online blijven staan.

Mocht u een fout hebben gevonden, maak daarom een melding via Twitter of bel naar UWV Telefoon via 0900 - 9294. Heeft u een verbetersuggestie voor een tekst? Stuur dan een suggestie in naar de cliëntenraden via deze link.

Neem voor vragen die met uw persoonlijke dossier te maken hebben, contact op met UWV Telefoon via 0900-9294. Een klacht kunt u online indienen via de site van UWV. De contactfunctie van de Cliëntenraden is niet bedoeld voor vragen of klachten, die te maken hebben met uw persoonlijke dossier. Dit is bedoeld voor algemene signalen, ideeën, suggesties of adviezen over de dienstverlening en helpt de cliëntenraad bij hun gesprekken met UWV.

In het afgelopen jaar had de website www.werk.nl regelmatig last van storingen. Wilt u weten of meer mensen momenteel een storing ondervinden op de website? Kijk dan op deze website. De cliëntenraden blijven graag op de hoogte van dit onderwerp. Daarom ontvangen we graag signalen van cliënten die hier problemen mee ondervinden. Zo kunnen we de ontwikkelingen op de website en de dienstverlening van UWV goed blijven volgen. Een signaal insturen naar de Cliëntenraden kan via deze link.