alt
UWV Cliëntenraad Utrecht & Flevoland

UWV Cliëntenraad Utrecht & FlevolandOver onze raad

‘Participatie - of in gewone woorden: meedoen - is het woord waar het vaak om draait in de raad. Meepraten over onderwerpen die je als cliënt van UWV raken. Meedenken met UWV over hoe iets beter kan of verbeterd kan worden voor cliënten en medewerkers. Meewerken in commissies om de vinger aan de pols te houden van wat er in de cliëntengroepen en samenleving leeft. Lid van de cliëntenraad ben je dus niet om alleen een vergadering aan te horen en af en toe je mening te geven. Lid van de cliëntenraad is een dynamische functie waar je zelf aan het stuur staat en bepaalt op welk onderwerp je je wilt focussen, een onderwerp dat ten goede komt aan de cliënten en UWV.

We zijn geen vakbond die de barricades op gaat. We zijn de ervaringsdeskundigen rondom werkzoeken, je weg vinden in rechten en plichten rondom je uitkering. We zijn de ervaringsdeskundigen rondom hoe handicaps en ziektes je beperken in werk, weten hoe we onwetendheid kunnen omdraaien naar begrip voor diversiteit in beperkingen, en denken in oplossingen. Participeren is geen loos begrip. Iedereen kan het. Voor de cliëntenraad is het zeer belangrijk dat je je openstelt voor alle kanten van een verhaal. We zijn geen rechter of jury die het UWV op de vingers tikt. We kunnen een andere kant van een verhaal belichten en zo een dialoog starten. Daarom is ook iedereen welkom bij de cliëntenraad.’

Mirjam Zoomer, voorzitter Cliëntenraad Utrecht & FlevolandNieuws uit de raad