Wat heeft de cliëntenraad bereikt?

Wat heeft de cliëntenraad bereikt?

Wij kijken vanuit de cliënt naar de dienstverlening van UWV. Dat doen we vooral op eigen initiatief, maar ook op verzoek van UWV. Iedereen in de cliëntenraad is zelf cliënt van UWV. We kunnen dus goed inschatten wat u belangrijk vindt. 

Voorbeelden
· We bespreken uw suggesties en ervaringen met UWV. En als dat nodig is ondernemen we actie.
· We volgen hoe UWV het werk uitvoert en we geven aan hoe het beter kan. Zo geven we onze mening over hoe UWV met u hoort om te gaan.
· We geven adviezen over brieven, folders, formulieren en de dienstverlening via internet. Ook bespreken we hoe de keuringen, de ondersteuning bij re-integratie, de afhandeling van klachten en de betaling van uitkeringen beter kunnen.
· Bovendien beoordelen we nieuwe plannen van UWV.

Resultaten
Onder het kopje 'Actueel' delen we onze nieuwste resultaten. Enkele hoogtepunten uit de afgelopen jaren zijn terug te lezen in het populaire jaarverslag 2016 en het jaarverslag 2017.