Wat doet de cliëntenraad?

Wat doet de cliëntenraad?

We hebben direct contact met cliënten en met medewerkers en managers van UWV. Daardoor kunnen we goed inschatten waar de belangrijkste knelpunten in de uitvoering liggen.

Advies geven
We denken gevraagd en ongevraagd mee met UWV en we geven advies. Daarvoor kunnen we gebruikmaken van het initiatiefrecht, het adviesrecht en het informatierecht.

Dat betekent dat we:
· verbetervoorstellen kunnen doen;
· gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven aan UWV;
· informatie van UWV moeten krijgen als wij daarom vragen.

Informatie
UWV moet ons ook de informatie geven die we nodig hebben om ons werk goed te kunnen doen en resultaten te kunnen boeken. Verder moet UWV ons schriftelijk en gemotiveerd laten weten wat er met onze adviezen gebeurt.