alt
UWV Cliëntenraad Noord

UWV Cliëntenraad NoordOver onze raad

'Wij zijn een proactieve raad, luisteren goed naar de cliënten, werken goed samen met medewerkers van UWV en hebben fijn contact met het management van UWV. De mix van onze raad is nog niet optimaal, maar we hebben wel een goede verhouding tussen mannen en vrouwen. Hun achtergronden zijn heel divers, maar veel zijn afkomstig uit achterbanorganisaties als CNV , FNV en IEDER IN.

We hebben vier werkgroepen in onze raad. Zij bereiden onze adviezen voor en vertellen tijdens vergaderingen waar zij mee bezig zijn. Persoonlijk contact is voor ons belangrijk, zowel onderling als met de cliënten van de UWV. Direct contact zorgt voor veranderingen en daadkracht, en dat vinden wij belangrijk.'

Leden Districtscliëntenraad NoordNieuws uit de raad