alt
UWV Cliëntenraad West-Brabant & Zeeland

UWV Cliëntenraad West-Brabant & ZeelandOver onze raad

De cliëntenraad van West-Brabant & Zeeland is divers in samenstelling. Wij proberen de diverse uitkeringsgerechtigden in dit gebied te vertegenwoordigen.

Op dit moment bestaat de Raad uit 11 leden. Een van onze leden vertrekt in augustus omdat zijn 2 termijnen er op zitten. Eind van het jaar vertrekken er nogmaals 2 leden om dezelfde reden. Dit betekent dat het werk in onze cliëntenraad bevredigend kan zijn.

We merken dat het aantrekken van nieuwe leden een lastige is, bekendheid van de cliëntenraad kan een reden zijn maar ook door het gebrek aan behaalde resultaten. Dit laatste is mede veroorzaakt door de Corona pandemie waarin we verkeren en de Raad nauwelijks mogelijkheden heeft om met cliënten contact te hebben.

Gelukkig biedt de website van UWV de mogelijkheid aan cliënten van UWV om middels een signaal de Raad op de hoogte te brengen van hun wederwaardigheden. Op het moment dat blijkt dat er een tendens is in de reacties vanuit cliënten kan de Raad hier actie op ondernemen, bijv. in gesprek met betrokken manager, ongevraagd advies uitbrengen.

Een aantal leden heeft binding met andere organisaties zoals vakbonden, anderen hebben die binding niet. Dit geeft diverse ervaringen binnen de raad, met de mogelijkheid om advies en informatie in te winnen bij achterbanorganisaties.

George van de Poel, voorzitter cliëntenraad West-Brabant & ZeelandNieuws uit de raad