Raadsleden in overleg

Raad in mijn buurt

UWV heeft één centrale cliëntenraad. Bovendien heeft elk van de elf UWV-districten een eigen cliëntenraad. Er is dus altijd een cliëntenraad in het district waaronder uw woonplaats valt. Iedere raad bestaat uit zestien leden. Alle leden van de cliëntenraad zijn vrijwilligers en zijn zelf cliënten van UWV.

 

Zoek een raadslid

Wil je direct contact opnemen met een van de raadsleden of met een adviseur Cliëntenparticipatie van UWV? Ga dan naar het ledenoverzicht. NB: om privacyredenen zijn niet alle raadsleden in het register te vinden.