alt
UWV Cliëntenraad Overijssel & Gelderland-Noord

UWV Cliëntenraad Overijssel & Gelderland-NoordOver onze raad

De leden van de Cliëntenraad Overijssel & Gelderland-Noord hebben een binding met UWV. Sommigen hebben in het verleden werkzaamheden verricht in bedrijven, zorginstellingen, onderwijs of andere beroepssectoren. Anderen staan vanuit een uitkeringsachtergrond (WIA, Wajong, WAO of WW) of als werkzoekende ingeschreven bij UWV. Op het moment van schrijven (mei 2016) is de raad qua ledenaantal geslonken (om statutaire redenen of door het verkrijgen van werk) en zijn we op zoek naar nieuwe leden om weer voltallig te worden.

De leden van de Cliëntenraad hebben zitting in een of meerdere commissies, een bekend gegeven binnen de UWV-structuur. In commissievergaderingen worden relevante zaken met elkaar besproken, die daarna in de raad aan de orde worden gesteld. De commissies en de raad stemmen zoveel mogelijk hun werkzaamheden op elkaar af, waardoor informatie-uitwisseling up-to-date blijft en de voortgang in verband met actuele zaken en toekomstige ontwikkelingen gewaarborgd wordt.

De raad wil een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden. De inzet is steeds gericht op verbetering van dienstverlening aan UWV-cliënten. De raadsleden doen dit gezamenlijk en op een betrokken wijze. Waar mogelijk zal ik in stimulerende zin de positieve werkwijze binnen de raad blijven activeren.

Rob Wagemans, voorzitter Cliëntenraad Overijssel & Gelderland NoordNieuws uit de raad

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger