alt
UWV Cliëntenraad Groot Amsterdam

UWV Cliëntenraad Groot AmsterdamOver onze raad

Vanaf 2020 hebben we te kampen met corona. Dit heeft ook in 2021 invloed gehad op ons raadswerk. We hebben de werkpleinen niet kunnen bezoeken. Hierdoor is er geen fysiek contact geweest met onze klanten. Ook onze onderlinge contacten zijn bijna alleen verlopen via MS TEAMS.

We hopen ergens dit jaar elkaar weer te zien en via de werkpleinen weer in contact te komen met onze klanten. Zolang dit niet mogelijk is, blijft de raad elkaar online ontmoeten. Een aantal raadsleden schuiven online aan bij de workshops “succesvol naar werk”, zodat we weer meer zichtbaarder worden voor onze klanten.

Onze raad heeft te kampen met veel verloop. Dit betekent dat wij ons jaarplan hebben beperkt tot een aantal aandachtspunten. Minder punten die we beter kunnen uitvoeren. De behoefte in de raad is om praktischer te gaan werken. De klant moet meer centraal komen te staan.

Al met al wordt het een boeiend en spannend jaar met hopelijk meer mogelijkheden!

Marijn de Vries

Voorzitter Cliëntenraad Groot Amsterdam

Januari 2022Nieuws uit de raad