Wat is de clientenraad?

Wat is de cliëntenraad?

We vertegenwoordigen alle cliënten van UWV, dus iedereen met een uitkering (zoals WW, WIA, WAO, Wajong, Ziektewet) of voorziening (bijvoorbeeld een vervoersvoorziening of een jobcoach) en iedereen die als werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf.

In de buurt
Er is één centrale cliëntenraad. Daarnaast heeft elk van de elf UWV-districten een eigen cliëntenraad. Er is dus altijd een cliëntenraad bij u in de buurt. Iedere raad bestaat uit ongeveer zestien leden. Alle leden van de cliëntenraad zijn zelf cliënt van UWV.

Nieuwe leden
De werving en voordracht van nieuwe leden wordt gedaan door belangenorganisaties, zoals vakbonden, patiënten- en cliëntenorganisaties.