alt
UWV Cliëntenraad Gelderland Midden & Zuid

UWV Cliëntenraad Gelderland Midden & ZuidOver onze raad

Inmiddels ben ik al weer enige maanden voorzitter van onze raad.  Na een wat turbulente herfst is het geweldig de verbinding te zien en te voelen die hernieuwd ontstaat! Met veel vertrouwen zie ik dan ook het jaar 2020 tegemoet.

In de eerste vergadering van 2020 hebben we gezamenlijk ons jaarplan 2020 geschreven tijdens de vergadering.  Een mooie interactieve sessie, waarin we samen tot  mooie doelen gekomen zijn.

En nu gaan we het waarmaken! Meer initiatief tonen, meer naar buiten treden en actief samenwerken met medewerkers van het UWV en andere districtsraden. Samen in actie in het belang van alle klanten van het UWV!

Els Wijnen – Van de Fliert
voorzitterNieuws uit de raad