Raadsleden in gesprek

Wat is de cliëntenraad?

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van UWV, dus iedereen met een uitkering (zoals WW, WIA, WAO, Wajong, Ziektewet) of voorziening (bijvoorbeeld een vervoersvoorziening of een jobcoach) en iedereen die als werkzoekende staat ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf.

In de buurt
UWV heeft één centrale cliëntenraad. Bovendien heeft elk van de elf UWV-districten een eigen cliëntenraad. Er is dus altijd een cliëntenraad bij u in de buurt. Iedere raad bestaat uit ongeveer zestien leden. Alle leden van de cliëntenraad zijn zelf cliënt van UWV.

Nieuwe leden
De werving en voordracht van nieuwe leden wordt gedaan door belangenorganisaties, zoals vakbonden, patiënten- en cliëntenorganisaties.