alt
UWV Cliëntenraad Rijnmond

UWV Cliëntenraad RijnmondOver onze raad

De Cliëntenraad Rijnmond heeft de taak cliëntenbelangen te behartigen. Dat doet de raad onder andere door UWV gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over het uitvoeringsbeleid, de uitvoeringspraktijk en die ontwikkelingen signaleren welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de dienstverlening van UWV aan haar cliënten.

Onder uitvoeringsbeleid en -praktijk wordt verstaan de bejegening van cliënten, de schriftelijke en mondelinge informatievoorzieningen, het serviceniveau, de bereikbaarheid, wachttijden, (klachten-)procedures en cliëntenparticipatie. Gesprekpartners van de raad zijn de district- en/of regiomanagers van de diverse onderdelen van UWV.

Om aan de eerdergenoemde taak te kunnen voldoen is het contact met cliënten van UWV zeer belangrijk. Wij nodigen cliënten van UWV van harte uit om hun ervaringen, zowel negatief als positief, met UWV met ons te delen, door een signaal aan onze raad te sturen. (zie elders op deze pagina) Zonder deze signalen kunnen wij ook niet weten wat er beter moet of juist goed gaat binnen UWV. Ook zijn wij regelmatig aanwezig bij algemene bijeenkomsten welke door UWV zijn georganiseerd en bezoeken wij regelmatig de werkpleinen binnen onze regio tijdens de inloopspreekuren.

Er liggen uitdagende klussen, ze zijn niet altijd gemakkelijk of snel op te lossen, maar in de cliëntenraad werken we daarin goed samen. Extra kennis, extra handen, nog meer enthousiasme: We hebben u hard nodig! Ja, het kost u tijd, en ja, er wordt regelmatig vergaderd, er moeten dingen worden uitgezocht, op papier gezet, overlegd en uitgelegd. Heeft u een WW, WIA of Wajong uitkering of staat u ingeschreven als werkzoekende en u heeft tijd, interesse, gezond verstand, zin én een beetje lef en u wilt dit vrijwillig inzetten als lid van de Cliëntenraad Rijnmond? Schroom dan niet om direct te reageren door hier het formulier in te vullen of u verder te informeren via https://www.clientenraaduwv.nl/raadslid.

Weet u welkom!

Herman Onvlee.

Voorzitter Cliëntenraad UWV RijnmondNieuws uit de raad