alt
UWV Cliëntenraad Midden- & Oost-Brabant

UWV Cliëntenraad Midden- & Oost-BrabantOver onze raad

In onze Cliëntenraad zijn alle lagen van de bevolking vertegenwoordigd. Begrijpelijk is dan ook dat we goed met elkaar afstemmen hoe we de belangen van de cliënten van UWV het beste kunnen behartigen. Om dat te bereiken hebben alle raadsleden zitting in commissies waar hun interesse(s) liggen. Zij kunnen kiezen uit de commissies Arbeids Markt Regio (AMR), Sociaal Medische Zaken (SMZ), Klant&Service/Beroep & Bezwaar of Uitkeren.

Daarnaast nemen de leden deel aan diverse landelijke werkgroepen, zoals Participatiewet, Online dienstverlening, Wet Werk en Zekerheid, Webmastersoverleg en Klantpanel. Al dit vrijwilligerswerk is geen vrijblijvendheid, en ik mag mij de trotse voorzitter noemen van mijn gemotiveerde raadsleden.

Erik Fruytier, voorzitter Cliëntenraad Midden- en Oost-Brabant.Nieuws uit de raad