alt
UWV Cliëntenraad Midden- & Oost-Brabant

UWV Cliëntenraad Midden- & Oost-BrabantOver onze raad

In onze Cliëntenraad zijn alle lagen van de bevolking vertegenwoordigd. Begrijpelijk is dan ook dat we goed met elkaar afstemmen hoe we de belangen van de cliënten van UWV het beste kunnen behartigen. Om dat te bereiken hebben alle raadsleden zitting in commissies waar hun interesse(s) liggen. Zij kunnen kiezen uit de commissies Arbeids Markt Regio (AMR), Sociaal Medische Zaken (SMZ), Klant&Service/Beroep & Bezwaar of Uitkeren.

Daarnaast nemen de leden deel aan diverse landelijke werkgroepen, zoals Participatiewet, Online dienstverlening, Wet Werk en Zekerheid, Webmastersoverleg en Klantpanel. Al dit vrijwilligerswerk is geen vrijblijvendheid, en ik mag mij de trotse voorzitter noemen van mijn gemotiveerde raadsleden.

Erik Fruytier, voorzitter Cliëntenraad Midden- en Oost-Brabant.Nieuws uit de raad

Het jaarverslag van cliëntenraad Midden- en Oost-Brabant geeft een beeld van de werkwijze en organisatiestructuur van de raad en haar doelstellingen, evenals inzicht in de doelgroepen waarvoor de cliëntenraad werkzaam is.

11 november 2016

André van Kemenade en Pieter vanden Bos: beiden actief voor UWV, maar op een andere manier. Door een nieuwe manier van adviseren, waarbij gebruik wordt gemaakt van tips en tops, is de verstandhouding tussen beide partijen nog meer verbeterd.

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger