alt
UWV Cliëntenraad Centrale Cliëntenraad

UWV Cliëntenraad Centrale CliëntenraadOver onze raad

'De Centrale Cliëntenraad (vaak afgekort als CC) is niet gebonden aan een regio, maar werkt op landelijk niveau. Onze raadsleden wonen daarom verspreid over het hele land: van diep in Limburg tot in Noord-Holland. De meeste leden hebben een uitkering, zoals de WIA, de WW of de Wajong, en sommige zijn nog ingeschreven als werkzoekende. Ze komen van verschillende achterbanorganisaties zoals de FNV, CNV Vakcentrale, IederIn of een ‘vrije’ zetel. Eén ding bindt ons: we zijn zelf allemaal cliënt van UWV en doen dit werk vrijwillig.

Aan de ene kant hebben we nauw contact met de leden van alle raden in de rest van het land. Zo weten wij wat er speelt in de verschillende regio’s en bij andere cliënten in het land. Aan de andere kant heeft de CC regelmatig overleg met UWV: onder andere met de Raad van Bestuur van UWV en de directeuren van de divisies. We geven advies over de uitvoering van het beleid: gevraagd of ongevraagd. En steeds vaker zijn we in een vroeg stadium betrokken, om mee te denken over ontwikkelingen die nog komen. Zo zetten we ons in voor de belangen van de cliënt.'Nieuws uit de raad