Raadslid

In gesprek met de achterban

26 april 2013

Geen thema

In gesprek met de achterban
Heeft het Werkplein een koffieautomaat, toiletten en zijn die schoon? Is de ontvangst goed en informeren de werkcoaches u goed? Het zijn enkele van de vele vragen in een enquête die de commissie Werkbedrijf van de cliëntenraad Gelderland Midden & Zuid op het Werkplein in Doetinchem heeft gehouden. Coördinator Henk Schutman vertelt over de eerste resultaten en de vervolgsessies.
'We zijn nu zo'n vier keer met de enquête in Doetinchem geweest en hebben veel mensen kunnen spreken. Daar was het ons ook het meest om te doen. We hebben het gevoel dat we nog te weinig met onze achterban in gesprek komen. De enquête levert ons interessante informatie en goede gesprekken op. In eerste instantie vragen we de mensen of zij de cliëntenraad van het UWV kennen en weten wat die doet. Dat weten ze meestal niet en dus betekent dat voor ons: werk aan de winkel. We zullen als cliëntenraad nog meer in de openbaarheid moeten treden. Daar kunnen we zelf al veel aan doen door meer artikelen op het openbare deel van onze website cliëntenraad-uwv.nl te plaatsen. Daarnaast denk ik dat de verwijzing naar onze site op uwv.nl nog te onduidelijk en bij werk.nl zelfs onvindbaar is. De link mag er wel wat flitsender op staan. En tot slot lijkt het me goed dat de managers van de Werkpleinen ons meer de gelegenheid geven als cliëntenraad op de Werkpleinen aanwezig te zijn. Ze zijn nu nog te afhoudend en dat is jammer en niet nodig. Het enige wat wij als cliëntenraden op de Werkpleinen willen doen, is praten met onze achterban om zo signalen op te halen om daarmee UWV nog verder te verbeteren.’
 
Te onzichtbaar
'Nu we er regelmatig komen, weten steeds meer werkcoaches in Doetinchem wie wij zijn en hebben we ook redelijk vaak contact met hen. Dat contact is erg belangrijk, voor ons en voor de cliënt. Enkele coaches hebben ook de vragen van onze enquête kunnen inzien. Daarin staan vragen over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het werkplein, de sfeer, hoe schoon de toiletten zijn, of er een koffieautomaat aanwezig is, of mensen hartelijk worden ontvangen en de werkcoaches meelevend zijn en goede informatie verstrekken. Ook zijn er vragen over de verzekeringsarts en de re-integratiebegeleiders. De vragen zijn van tevoren doorgesproken met de manager. Hij vroeg ons alleen om vraag 13 op een andere plek te plaatsen. Die vraag luidde: 'Voelt u zich serieus genomen door de uwv-medewerkers?' en stond in eerste instantie los van de andere items over de gesprekssfeer. Daardoor kreeg vraag 13 zijns inziens onnodig veel accent. We hebben op zijn verzoek die vraag bij de "sfeeritems" gezet.
Binnenkort gebruiken we de enquête ook op het Werkplein in Arnhem. Daarnaast is het de bedoeling om ook de werkpleinen in Tiel en Nijmegen met de enquête te bezoeken.'
 
Opvallende zaken
De komende periode worden alle ingevulde enquêteformulieren uit Doetinchem verwerkt. 'Daarbij is ons al een paar zaken opgevallen. Zo schrijven enkele cliënten ons dat er in de correspondentie van UWV heel vaak over boetes wordt gesproken. Dat geeft een negatieve toonzetting aan de brieven die ze van UWV ontvangen. Ze vragen zich dan ook af of dat niet voorkomen kan worden of in elk geval anders geformuleerd. Nu ligt de nadruk te veel op "de boetes". Anderen vallen in de enquête over het steeds uitvallen van de site werk.nl, waardoor ze ingevulde gegevens opnieuw moeten invullen.'
 
Plaats het openbaar
De commissie Werkbedrijf gaat nu eerst de resultaten van de enquête in Doetinchem verwerken en deze in de eigen cliëntenraad bespreken. Ook worden de resultaten meegedeeld aan de vertegenwoordiger van de Centrale Cliëntenraad, die tevens de regionale cliëntenraadsvergaderingen van Gelderland Midden & Zuid bijwoont. 'Dit raadslid neemt onze opmerkingen en conclusies mee naar de Centrale Cliëntenraadsvergadering.'
 
'Verder willen we de resultaten van de enquête voorleggen aan de manager van het werkplein in Doetinchem en met hem daarover in gesprek gaan. Daarnaast hopen we de enquête op het openbare deel van de site cliëntenraad-uwv.nl te kunnen plaatsen. Dit is belangrijk om de aandacht van de cliënten te trekken en het contact met de achterban te verstevigen. Nu staan nog te veel documenten op het besloten deel en dat betekent dat de geïnteresseerde cliënt zonder inlogcode op onze website maar weinig nuttige informatie kan vinden. Door plaatsing van interessante stukken, zoals een enquête en de resultaten daarvan, kunnen we iets aan onze naamsbekendheid doen. En als onze rol bekender wordt, wordt er ook veel minder via de ombudsman gespeeld. Dan zijn we echt waarvoor we bedoeld zijn: het bij de UWV vertegenwoordigen van de cliënten.'
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger