Raadslid

Veel vragen tijdens themadag Uitkeren en de Participatiewet

16 januari 2015
  • Uitkeren
  • Participatiewet
Veel vragen tijdens themadag Uitkeren en de Participatiewet

‘Positief. Goed dat er zo’n dag is gehouden. Ik had van tevoren redelijk kritische kanttekeningen bij de nieuwe wet en de overgang van UWV naar de gemeenten. We hebben heel veel informatie gekregen over alles wat er per 1 januari 2015 verandert en er was volop gelegenheid om kritische vragen te stellen.’

Ian Ito is dan ook erg te spreken over zijn ‘eerste’ themadag van cliëntenraad Noord-Holland Noord, een raad waarvan hij sinds 1 oktober lid is. ‘Zo wilden we onder meer weten hoe het gaat met de Wajongers die nog bij UWV blijven. Ook stelden we vragen of en hoe dan het systeem bij UWV wordt aangepast op WW-cliënten die nog onder de oude wet vallen en dus bij UWV blijven. Uiteraard houden we de hele overgang naar de gemeenten goed in de gaten, net zoals de monitoring die UWV zelf naar dit proces gaat doen. Het zou goed zijn als we daarover ook met de andere cliëntenraden in gesprek blijven. Ik heb begrepen dat ook daarnaar gekeken wordt.’
 
Jaarplanning
De themadag in Alkmaar stond overigens niet alleen in het teken van de Participatiewet. ‘We hebben ook onze jaarplanning vastgesteld met de onderwerpen die we de komende maanden gaan behandelen. Daarover wordt binnenkort meer informatie op deze website gegeven. Zelf word ik in 2015 actief in twee werkgroepen, de commissies Werkpleinen en Tips & Signalering.’
 
De 44-jarige Ian werd in februari 2014 vanwege een reorganisatie werkloos. Daarvoor werkte hij achttien jaar in de financiële sector, waarvan de laatste zes als product manager Cash Management / ePayments bij een gerenommeerde internationaal opererende handelsbank. ‘Ik ben namens FNV Bondgenoten raadslid geworden en hoop daarmee en bijdrage te kunnen leveren voor het verdere verbeteren van de dienstverlening aan onze cliënten bij het UWV’, verklaart hij zijn lidmaatschap. ‘Of dat de afgelopen drie maanden al een beetje gelukt is? Dat kan ik niet zo zeggen. Invloed is natuurlijk maar een relatief begrip. Bovendien is het verbeteren van de dienstverlening iets waarvoor we met z’n allen gaan.’