Raadslid

In gesprek met UWV over herindicatie Wajong

24 november 2016
  • Cliëntenparticipatie
In gesprek met UWV over herindicatie Wajong

Na de invoering van de Participatiewet is UWV onder meer begonnen met de herindicatie van mensen met een Wajong-uitkering. De Cliëntenraad Overijssel & Gelderland Noord deed onderzoek naar dit proces.

‘De invoering van de Participatiewet en vooral de daaropvolgende herindicatie voor mensen met een Wajong-uitkering, heeft voor flink wat onrust gezorgd’, aldus Dick Tolsma, voorzitter van Cliëntenraad Overijssel-Gelderland Noord. 'Onze commissie SMZ heeft als doel om de dienstverlening voor cliënten te verbeteren. Het is voor ons dus belangrijk om in contact te komen met cliënten die worden opgeroepen.'

Nadat het onderzoeksplan werd goedgekeurd door alle partijen, is een enquête opgesteld. 'De UWV-kantoormanager in Hengelo was erg blij met ons voornemen. De verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen die bij de herbeoordeling betrokken zijn, wilden ook graag weten wat de ervaringen van de cliënten zijn.'

Vragen
Een deel van de cliënten werd uitgenodigd voor een gesprek op het kantoor in Hengelo. Zij kregen na afloop een brief mee met daarin de enquêtevragen. 'Die konden zij na het invullen opsturen of afgeven bij UWV. De cliënten waar telefonisch mee werd gesproken en die niet naar het kantoor hoefden te komen, kregen enkele vragen over de telefoon.' Eind september zijn alle resultaten verzameld. Er waren in totaal 64 respondenten. 'Dat was minder dan gehoopt, maar we zijn er toch blij mee', zegt Tolsma.

De vragen gingen vooral over het gesprek met de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. 'We wilden weten of de uitnodiging voor de herbeoordeling duidelijk was, of er genoeg gelegenheid was om het eigen verhaal te vertellen en of duidelijk is geworden wat de herbeoordeling precies inhoudt. Daarnaast wilden we graag horen hoe cliënten het gesprek hadden ervaren en of er op- of aanmerkingen waren.'

Spannend
Tolsma heeft wel een vermoeden waarom er minder respons kwam op de enquête dan verwacht. 'Ik denk dat klanten met een Wajong-uitkering het nogal spannend vinden dat ze voor een herindicatie moeten komen. Dan krijgen ze daarna ook nog een brief waar ze iets mee moeten. Als daar niet iets belangrijks in staat, dan wordt deze misschien niet gelezen. Daarnaast heeft een deel van de groep mogelijk problemen met leesvaardigheid of moeite met communiceren via de computer.'

Leden van de commissie SMZ zijn het afgelopen jaar vaker fysiek aanwezig geweest op het kantoor van UWV. 'Daar hebben we klanten aangesproken om contact te leggen. Hier maakten verschillende mensen gebruik van, waarna we in gesprek gingen over hun ervaringen met UWV. Dat helpt misschien om de "angst" voor het UWV wat te verkleinen. We denken erover om dit komend jaar ook weer te gaan doen.'

Drempel verlagen
De voorzitter en zijn commissie willen ook na het presenteren van de resultaten betrokken blijven bij het proces. 'We willen ons werk serieus doen, maar ook serieus genomen worden door UWV. Aanbevelingen en conclusies moeten worden doorgespeeld naar het management en we ontvangen daar graag een terugkoppeling van. Op 19 december leggen we onze rapportage voor aan het management van het UWV-district provincie Overijssel & Gelderland Noord. Ook aan de managers vragen we wat ze ermee gaan doen.' De resultaten worden in januari gepresenteerd aan de Cliëntenraad.

Tolsma hoopt op een bescheiden manier te hebben bijgedragen aan een duidelijkere dienstverlening voor cliënten. 'UWV wordt soms gezien als een grote enge envelop. Mensen zijn er bijna bang voor. We proberen op deze manier de drempel te verlagen.'

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger