Raadslid

“Het moet iedere dag beter worden voor de klant”

24 juni 2009

Geen thema

“Het moet iedere dag beter worden voor de klant”
Sinds 1 januari valt Cliëntenparticipatie bij UWV onder de divisie Klant & Service. Directeur Peter Haarms is blij met deze verandering. “Alle divisies bij UWV hebben contact met de klant, maar het is goed om één plaats te hebben, speciaal voor klanten.”

De divisie Klant & Service is vanaf 1 janari ook gesprekspartner van de vernieuwde cliëntenraden. Peter Haarms vindt de cliëntenraden erg belangrijk. “Op dit moment is het ook onze enige directe lijn met de klant. In de cliëntenraad zitten onze klanten en met hen kunnen we een open gesprek hebben over wat wel en niet goed gaat. Dat is voor ons heel waardevol.”

De cliëntenraad heeft volgens Haarms de afgelopen jaren laten zien dat het belang voor de klant voorop staat. “Ik merk bij de cliëntenraadsleden die ik ontmoet heb, dat ze een brede verantwoordelijkheid voelen voor de cliënt. En dat is voor ons ook zo belangrijk. Want UWV wil het beste voor de klant, en dat willen de cliëntenraden ook. En daar ontmoeten we elkaar.”

Beste publieke dienstverlener
Op dat onderwerp erkent Haarms dat er nog het een en ander te verbeteren valt. “Maar we zijn goed bezig. We hebben ons doel hoog gesteld, door beste publieke dienstverlener te willen zijn. Dat willen we omdat we vinden dat het UWV een hele belangrijke taak verricht. Als je werkloos of arbeidsongeschikt wordt, heb je al genoeg aan je hoofd. Dan moet het UWV goed functioneren en een steun in de rug zijn voor de klant.”

Haarms vindt dat het UWV op de goede weg is. Hij noemt een voorbeeld van het aanvragen van een uitkering. “Het is nog maar twee jaar geleden dat we al heel tevreden waren als een cliënt binnen acht weken zijn eerste uitkering gestort had gekregen. Maar dat is natuurlijk te laat, omdat een klant dan wel acht weken geen salaris ontvangt. Nu is een aanvraag meestal binnen vier weken verwerkt, en we streven ernaar om het ook nog aan te laten sluiten op de salarisbetalingen.”

Nieuwe cliëntenraden
De cliëntenraad is dit jaar vernieuwd, met grotendeels nieuwe mensen erin. “We moeten voortbouwen op de fundamenten die zijn gelegd. De cliëntenraden hebben laten zien vanuit respect en vertrouwen te kunnen werken. Ik ben ervan overtuigd dat deze lijn doorgezet wordt. Op de eerste bijeenkomsten heb ik ook gezien dat de mensen die nu in de cliëntenraad zitten, die verantwoordelijkheid ook voelen,” zegt Haarms.

Haarms vindt dat de cliëntenraad moet beginnen om zijn eigen prioriteiten te stellen. “Misschien schuilt de kracht wel in de beperking. UWV is zo’n brede organisatie dat je je misschien niet overal tegelijk op moet gaan focussen. Op de gekozen onderwerpen kunnen we dan pittige discussies voeren. En ik wil ook graag verrast worden door de onderwerpen die de cliëntenraden aandragen. Zolang we respect voor elkaar hebben en het belang van de klant voorop zetten, heb ik alle vertrouwen dat het iedere dag een stapje beter wordt voor de klant. En de cliëntenraad heeft daar een hele belangrijke rol in.”