Raadslid

De coronacrisis, een kwestie van ‘Samenwerking en Contact'

2 februari 2021
  • Cliëntenparticipatie
De coronacrisis, een kwestie van ‘Samenwerking en Contact'

Herman Onvlee is vanuit de cliëntenraad van Rijnmond actief binnen de werkgroep Samenwerking en Contact. Hoe heeft deze groep het de laatste tijd volgehouden en vooruitgang kunnen boeken?

Corona, een uitdaging voor allen

Iedereen heeft zich door COVID-19 flink moeten aanpassen, en dat is niet altijd voor iedereen zo eenvoudig. Vooral niet voor degenen die voor de pandemie vaak bijeen kwamen. Dat was het geval voor de drie werkgroepen die eind 2019 werden ingesteld om de toekomst van de cliëntenraden meer vorm te geven. Dit naar aanleiding van het onderzoek van UWV-trainee Rosa Alferink naar de toekomst van cliëntenparticipatie. De werkgroep Samenwerking en Contact richt zich op het verbeteren van de samenwerking en communicatie binnen de cliëntenraden en tussen de raden en UWV. Hoe verbind je bijvoorbeeld UWV-cliënten of medewerkers, belangenorganisaties, en (de)centrale instanties van UWV met de cliëntenraden? ‘De werkgroep mikt vooral op een proactieve houding om zulke uitdagingen op te lossen, maar ook om van elkaar te leren’, verklaart Herman.

Inmiddels zit de werkgroep met een nieuw vraagstuk als het gaat om goede samenwerking en communicatie. Namelijk: wat voor invloed heeft de coronapandemie gehad op de werkgroep? Herman legt uit dat de werkgroep lang stil heeft gelegen vanwege corona. ‘We zijn sinds september weer aan de gang met online bijeenkomsten, maar het was niet voor alle leden even makkelijk om digitaal over te stappen. Online vergaderen vergt oefening. Niet iedereen heeft de juiste apparatuur of is computervaardig. Dan merk je dat een extra steuntje in de rug van Cliëntenparticipatie UWV van grote waarde had kunnen zijn. Vooral in het begin. De werkgroep is, sinds de herstart, flink opgeschoten en het is misschien al mogelijk om begin 2021 ons eindadvies te presenteren. We zijn inmiddels al begonnen met het conceptplan.’

Een nieuw begin

‘Daarnaast zien wij steeds meer uitdagingen in en mogelijkheden voor het online vergaderen. Er zijn zelfs al ideeën om hybride en online bijeenkomsten met UWV-cliënten te organiseren. Maar ook online bijeenkomsten met medewerkers van UWV behoren tot de mogelijkheden. Kortom, de werkgroep kijkt ook naar mogelijkheden voor sterke digitale communicatie’, licht Herman toe.

‘De taak van de werkgroep Samenwerking en Contact is om samen een betere toekomst voor de cliëntenraden te bewerkstelligen. Het ziet ernaar uit dat de werkgroep op het goede pad is om dit doel te behalen. Ik heb daar goede hoop op’, aldus Herman.