Raadslid

Werkgroep Samenwerking & Contact presenteert plannen voor verbeteren cliëntenparticipatie

3 maart 2021
  • Cliëntenparticipatie
Werkgroep Samenwerking & Contact presenteert plannen voor verbeteren cliëntenparticipatie

Een handboek voor raadsleden, een activiteitenagenda en nieuwe overlegvormen. Het zijn een aantal van de voorstellen die cliëntenraadsleden aan UWV presenteerde om de samenwerking tussen raden en met UWV te verbeteren.

Eind 2019 werden drie werkgroepen Cliëntenparticipatie opgericht met daarin afgevaardigden van alle cliëntenraden. De centrale vraag waarop zij een antwoord moesten vinden, luidde: zijn er (mogelijke) punten voor verandering op de huidige vormgeving van cliëntenparticipatie bij UWV die effectieve cliëntenparticipatie ten goede komen? Oftewel: wat is ervoor nodig om de cliëntenraden te helpen hun werk beter te kunnen doen?

De werkgroep Samenwerking en Contact zocht uit hoe de samenwerking binnen de raden, tussen de verschillende cliëntenraden onderling en met UWV kan worden verbeterd. Op 15 februari presenteerde de werkgroep als eerste het eindresultaat van hun overleg en onderzoek: een plan van aanpak om samenwerking te verbeteren. 

Inventarisatie

‘Onze eerste stap was om te kijken hoe er al werd samengewerkt’, vertelt Gerard Haan, lid van de werkgroep. ‘Daarnaast hebben we geïnventariseerd welke behoeften er waren. Op basis van die inventarisatie hebben we een plan van aanpak gemaakt dat we aan UWV gepresenteerd hebben.’

Beter communiceren en meer samenwerken

In het plan van aanpak staan tientallen voorstellen die ervoor kunnen zorgen dat raden beter met elkaar communiceren en meer samenwerken. Zo stelt de werkgroep voor om kennismakingssessies te organiseren waar districtsraden elkaar kunnen ontmoeten, een landelijk overleg op te zetten waar vertegenwoordigers van alle districten samen landelijke dossiers bespreken, raadsleden uit de districten vaker aan te laten schuiven bij overleg van de Centrale Cliëntenraad en een kalender te maken met daarop de regionale en landelijke UWV-activiteiten die raadsleden kunnen bijwonen.

Kennis delen

‘Er bestonden natuurlijk al een aantal samenwerkingsvormen’, vertelt Gerard. ‘Dit plan helpt om die weer naar boven te halen en te verankeren. Bovendien kunnen we zo kijken wat er in andere districten gebeurt en daarvan leren. Veel dossiers overstijgen de districten. Door kennis te delen hoef je niet het wiel steeds opnieuw uit te vinden. Het doel is om succesvolle samenwerking met elkaar en met UWV meer uniform te maken. Zodat we allemaal op hetzelfde niveau zitten.’

De vinger aan de pols

De werkgroep heeft het plan van aanpak digitaal overhandigd aan Nynke Meeuwissen, manager Cliëntenparticipatie. In maart wordt het plan van aanpak besproken door de afdeling Cliëntenparticipatie van UWV. Die zal ook kijken wat er naar haar idee moet gebeuren en wat prioriteit heeft. Vervolgens wordt besloten hoe de plannen opgepakt en vormgegeven kunnen worden. Wat de werkgroep betreft is één van de eerste acties om een handboek op te stellen met daarin uitleg over de samenwerking binnen de raad. ‘De bal ligt nu bij UWV, maar als werkgroep houden we de vinger aan de pols’, vertelt Gerard. ‘We blijven actief volgen wat er gebeurt. Wij zien dit als een gedeelde verantwoordelijkheid: met elkaar moet je ervoor zorgen dat deze plannen worden opgepakt.’