Raadslid

Den Haag en Leiden vond veerkracht door motivatie

21 juli 2021
  • Cliëntenparticipatie
Den Haag en Leiden vond veerkracht door motivatie

‘Onze kracht zit in de gezamenlijke drive en het doorzettingsvermogen van het team.’ Dat was voor de districtsraad Den Haag & Leiden de sleutel tot succes in een bewogen 2020, gelooft voorzitter Gino Langer.

Samen met Theo Wilms, lid van het redactieoverleg, blikt hij terug op een jaar waarin de raad er ondanks alle uitdagingen toch het beste van wist te maken. 


Theo: '2020 is natuurlijk een pittig jaar geweest. Maar welke lessen trekken jullie eruit?’   

Gino: ‘Het hele land werd getroffen door de coronacrisis en de UWV cliëntenraden zijn hier natuurlijk geen uitzondering op. Ondanks de uitdagingen in 2020, hebben de teamleden elkaar kunnen motiveren om er het beste van te maken door zoveel mogelijk samen aan de slag te gaan. Het behartigen van de belangen van cliënten is een verantwoordelijkheid die wij als cliëntenraden samen dragen. De drive van raadsleden bepaalt of – en vooral hoe goed – deze doelen worden behaald. Het is niet zo eenvoudig om naar een digitale communicatiemethode om te schakelen, dus in 2020 was de inzet en motivatie van raadsleden extra waardevol. Toch is zo’n uitdaging wel erg leerzaam. Het biedt de mogelijkheid om de samenwerking binnen het team te versterken. Dankzij de drive van de raadssleden hield de cliëntenraad Den Haag & Leiden afgelopen jaar het hoofd boven het water.’   

 

‘Welke  klussen  zijn je bijgebleven dit jaar?’ 

‘De saamhorigheid tussen de leden en raden was in 2020 erg vruchtbaar. Eén van onze raadsleden zette zich bijvoorbeeld in om het belang van ervaringsdeskundigen onder de aandacht te brengen bij UWV en bij andere cliëntenraden. Het is belangrijk dat UWV zo inclusief en divers mogelijk is in de dienstverlening, zodat dienstverleners zich kunnen verplaatsen in verschillende cliënten. Dat maakt UWV een betere en prettigere gesprekspartner voor cliënten. 

De signalen die we via de website hebben ontvangen nemen we ook erg serieus. Zo ontdekten we dat er bepaalde aandoeningen zijn waar UWV-artsen niet altijd even bekend mee zijn. Op termijn kan dit erge gevolgen hebben voor mensen wiens aandoening niet gezien of volledig begrepen wordt. Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat mensen onterecht geen uitkering krijgen. Hoe beter verzekeringsartsen in staat zijn om een aandoening te herkennen, hoe beter cliënten worden bijgestaan. We hebben daarom contact opgenomen met de landelijke coördinator van de verzekeringsartsen van de afdeling Sociaal Medische Zaken van UWV om hen hierop te wijzen. Er is toen een training georganiseerd – een zogenaamde “deskundigheidsbevorderingsmiddag” – waar artsen hun kennis van deze aandoening konden ontwikkelen. Kortom: een mooi voorbeeld van hoe een signaal tot actie kan leiden!’ 

 

‘Zeker een mooi voorbeeld!  Welke onderwerpen zijn denk je van belang voor jullie raad in 2021?’  

‘Aan sommige zaken die afgelopen jaar speelden moeten we in 2021 verder werken. De Wajong-wetgeving blijkt bijvoorbeeld nog altijd niet even duidelijk te zijn voor iedereen. Als uitvoeringorganisatie kan UVW niet veel veranderen aan de wetgeving zelf, maar wel de inhoud zo duidelijk mogelijk overbrengen bij de cliënten. Ik zou graag kijken hoe we dit samen met andere partijen kunnen verbeteren.’  

Wajong is bedoeld voor mensen die voor hun 18e of tijdens hun studie een ziekte of handicap hebben gekregen en daardoor nooit meer kunnen werken. In 2021 zijn de regels voor Wajong veranderd. Deze waren eerst verschillend en ingewikkeld. Sommige regels maakte het voor Wajongers moeilijk om mee te doen in de maatschappij omdat ze niet meer zouden verdienen als ze gingen werken of omdat ze bang waren dat ze niet meer terug in de Wajong zouden kunnen als ze hun baan verloren of hun gezondheid verslechterde. Hier kun je meer lezen over de nieuwe regels voor de Wajong

 

‘Welke rol speelt het contact met UWV en met cliënten voor jullie?’  

‘Het afgelopen jaar probeerden we de banden met UWV en de andere districtsraden zo goed mogelijk te onderhouden. Met name tijdens de scholingsdagen kwamen belangrijke onderwerpen en mooie gesprekken naar boven, zoals het zoeken naar manieren om de negatieve effecten van corona te beperken. De psychologische gevolgen van corona op cliënten verschillen en het is belangrijk dat daar aandacht voor is. Daarom moeten we zeker in deze lastige tijden contact blijven houden met cliënten, al moeten we dat contact nu anders vormgeven.   

Hopelijk kunnen we in 2021 nog beter klaar staan voor de cliënten en voor elkaar. Juist nu is het belangrijk om elkaar op te vangen. Een betere samenwerking met andere cliëntenraden en UWV zou hieraan bijdragen. Als we ons hulpaanbod combineren, zijn we ook effectiever. Bovendien hopen we dit jaar nieuwe en enthousiaste raadsleden te verwelkomen, om samen te werken aan creatieve manieren om meer in gesprek te kunnen gaan met cliënten.’  

Dit artikel verscheen eerder in het jaarverslag 2020 van de UWV Cliëntenraden