Raadsleden

Contactlijst

Naam Ad Plandsoen
Raad Noord-Holland Noord
Functies Raadslid
Coördinator SMZ
Vice-voorzitter
Naam Cor Boeren
Raad West-Brabant en Zeeland
Functies Raadslid
Vice-voorzitter
Naam Dennis Peemen
Raad West-Brabant en Zeeland
Functie Raadslid