Raadslid

Wij zijn de leden van de cliëntenraad Groot-Amsterdam

5 februari 2024
  • Cliëntenparticipatie
Wij zijn de leden van de cliëntenraad Groot-Amsterdam

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van UWV. Cliënten zijn mensen die een uitkering krijgen van het UWV. Denk hierbij aan WW, WIA, of Wajong. Cliënten kunnen ook als werkzoekenden ingeschreven staan. De achtergronden van de leden verschillen van elkaar. Dit maakt ook dat de punten in de raad vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Dit komt de besluitvorming ten goede.

Wij zijn een onafhankelijk van het UWV opererende cliëntenraad die is samengesteld uit werkzoekenden en leden van achterbanorganisaties, als het FNV, CNV en de ANBO. Daarmee zijn wij een weerspiegeling van alle groepen die wij vertegenwoordigen. Of u nu een WW, Wajong of welke andere vorm van uitkering ontvangt, volledig werkzoekend bent of slechts voor een aantal uren. Als u door uw situatie met het UWV te maken krijgt zijn wij er voor u.

Over onze raad

Naast de leden met een WW -uitkering en WIA hebben we ook leden met een Wajong uitkering. Wij zoeken nieuwe raadsleden vanwege het huidige tekort aan leden. Als u ingeschreven staat bij het Werkbedrijf van het UWV nodigen wij van harte uit om te solliciteren. We komen regelmatig bij elkaar met de hele raad. Dan bespreken we de zaken die spelen: de suggesties die cliënten hebben ingestuurd, maar ook de adviezen die wij gevraagd en ongevraagd indienen. De commissies hebben een belangrijke rol: de raadsleden die daarin zitten hebben een goedlopend overleg met managers en medewerkers van UWV. We stellen vragen en verhelderen waar de problemen zitten. Zo weet UWV wat er speelt. Samen willen we de dienstverlening naar een hoger niveau brengen in 2024. Wij zijn er voor u en door u.

Februari 2024

Wil Roode