Raadslid

Word ook raadslid bij Groot Amsterdam

19 december 2023
  • Cliëntenparticipatie
Word ook raadslid bij Groot Amsterdam

Krijgt u een uitkering van UWV? Of staat u als werkzoekende ingeschreven bij UWV Werkbedrijf? Denkt u ook wel eens dat zaken beter geregeld kunnen worden?

En woont u in de regio Groot Amsterdam? Dan kunt u lid worden van de cliëntenraad van deze regio en meewerken aan een betere dienstverlening. Ook vertegenwoordigers van een cliënt of cliënten kunnen raadslid worden. U krijgt maandelijks een onkostenvergoeding. 

Invloed

Als cliëntenraadslid heeft u invloed op de kwaliteit van de dienstverlening van UWV. Een aantal keer per jaar bespreekt u in uw cliëntenraad hoe de dienstverlening van UWV kan worden verbeterd.

Taken

Raadswerk neemt tijd in beslag. U behartigt de belangen van de cliënten. U legt contact met de achterban en neemt deel aan een van de werkgroepen, die een specifieke doelgroep vertegenwoordigen. Verder neemt u deel aan vergaderingen en zorgt u ervoor dat u goed voorbereid bent door de stukken te lezen. Ook volgt u trainingen en ontwikkelt u vaardigheden, zoals spreken in het openbaar en vergaderen. Meer informatie over de cliëntenraad leest u in deze brochure of in de regeling cliëntenparticipatie.

Cliëntenraden

UWV heeft één landelijke cliëntenraad en elf regionale cliëntenraden. Iedere raad bestaat uit zestien leden. Alle leden van de cliëntenraad zijn vrijwilligers en zijn zelf cliënten van UWV.

Profiel Regionale cliëntenraad

U legt gemakkelijk contacten met andere klanten van UWV. U kunt verbanden, oorzaken en gevolgen overzien. U staat open voor meningen van anderen. U kunt suggesties destilleren uit ervaringen met de uitvoering en die suggesties, al dan niet als signaal, op de juiste plek inbrengen.

Meer informatie

Meer weten of wilt u zich kandidaat stellen om lid te worden van de cliëntenraad? Vul dan op deze pagina het aanmeldformulier in. Wij nemen binnen 14 dagen contact met u op.