Raadslid

Bijna 200 respondenten enquête UWV Arnhem

20 december 2013

Geen thema

Bijna 200 respondenten enquête UWV Arnhem
Verschillende leden van de werkgroep Sociaal Medische Zaken van de cliëntenraad Gelderland Midden & Zuid hielden in mei en juni voor het eerst een enquête op het UWV-kantoor in Arnhem onder de bezoekers die een afspraak hadden bij een verzekeringsarts of Arbeidsdeskundige. Het werd een groot succes, want maar liefst 196 mensen vulden de vragenlijsten in.
Vorige maand presenteerde de commissie haar enquêteresultaten aan de vertegenwoordigers van de diverse divisies en 15 januari volgt een presentatie aan de eigen raad. Een ding is nu al duidelijk: de enquête krijgt in 2014 een vervolg en ook andere districtsraden in het oosten en noorden van het land gaan ermee aan de slag.
 
Vijf thema’s
Wim Barnhoorn van de werkgroep over de enquête: ‘Er waren vijf verschillende thema’s met vragen waarop de bezoekers konden reageren. Dat waren de thema’s “Bereikbaarheid en toegankelijkheid”, “Dienstverlening UWV”, “Tijdigheid”, “Persoonlijke aandacht” en “Duidelijkheid”. 196 mensen vulden de enquête in. En omdat zoveel mensen hebben gereageerd, kunnen we ook wel van een representatieve steekproef spreken. Vandaar dat we onze resultaten ook aan divisievertegenwoordigers hebben gepresenteerd.’
 
Overige cliëntenraden
‘We zijn nu in overleg met de cliëntenraden Noord en Overijssel en Gelderland Noord om ook daar deze enquête onder bezoekers van de diverse UWV-kantoren uit te zetten. Ook andere districten zijn van harte welkom om met ons hierover te sparren. Door de enquête in meerdere districten uit te zetten, krijgen we een nog beter beeld van wat de bezoekers in het algemeen op de diverse kantoren van de dienstverlening van UWV vinden en waar eventueel verbeterpunten nodig zijn. Ook willen we de enquêteresultaten nog met onze eigen raad bespreken. In elk geval gaan we de “high lights” uit deze enquête op 15 januari aan de voltallige raad presenteren.’
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger