Raadslid

Scholen en gemeenten geïnformeerd over Beoordeling arbeidsvermogen (Participatiewet)

19 juni 2015

Geen thema

Vanaf 15 juni kan iedereen bij UWV een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen. Een belangrijke doelgroep voor deze beoordeling zijn de leerlingen op het voortgezet speciaal (vso), praktijkonderwijs (pro) en entreeopleidingen van mbo-instellingen. Daarom heeft UWV scholen per brief geïnformeerd over de nieuwe beoordeling en wat dit voor hen en de leerlingen betekent. Gemeenten worden geïnformeerd met een bericht vanuit de Programmaraad op www.samenvoordeklant.nl.
Het ministerie van SZW heeft in overleg met UWV, sociale partners en VNG besloten onder meer de werkprocessen van de beoordeling voor de doelgroep banenafspraak aan te passen. Door het invoeren van een beoordeling arbeidsvermogen verbetert de instroom in het doelgroepregister. Ook hoeven zij niet meer eerst naar de gemeente voor ze duidelijkheid krijgen of ze in aanmerking komen voor een Indicatie banenafspraak.

Vanaf 1 juli voert UWV de Beoordeling arbeidsvermogen uit. Bij deze beoordeling onderzoekt UWV of iemand arbeidsvermogen heeft en in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. En zo nee, of hij een Indicatie banenafspraak kan krijgen. Met deze indicatie wordt iemand opgenomen in het doelgroepregister. Het kan ook zijn dat hij alleen met een hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van het werk in staat is te werken. UWV signaleert dat; op basis daarvan kan de gemeente conform de wet een advies beschut werk bij UWV aanvragen. Als uit de beoordeling blijkt dat iemand geen arbeidsvermogen heeft, dan bekijken wij of hij een Wajong-uitkering kan krijgen. Dat alles gebeurt in één beoordeling.

Rol van scholen
Scholen krijgen een adviserende rol bij de Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen. Zij hebben veel informatie over de mogelijkheden van leerlingen richting participatie. Leerlingen en hun ouders/verzorgers worden daarom aangeraden om het aanvraagformulier samen met de school in te vullen. Daarnaast zijn scholen gevraagd om op korte termijn een advies te geven over leerlingen die sinds 10 september 2014 de school hebben verlaten. Zij kunnen op advies van de school tijdelijk worden opgenomen in het doelgroepregister.

Rol van gemeenten
Gemeenten zijn in het kader van de Participatiewet verantwoordelijk voor de begeleiding naar werk, wanneer er sprake is van arbeidsvermogen. Ook zijn ze vanaf 1 juli verantwoordelijk voor de regie op de schoolse netwerken. Om te zorgen dat gemeenten iedereen die onder de Participatiewet valt goed in beeld heeft, worden gemeenten geïnformeerd over de uitkomst van de Beoordeling arbeidsvermogen.

Ondersteuning door UWV
UWV draagt de komende tijd de regie op de netwerken over aan gemeenten. Veel netwerken zijn de afgelopen maanden ook al overgedragen. Er zijn nog tot het einde van het jaar arbeidsdeskundigen van UWV beschikbaar om scholen te begeleiden bij hun adviesrol. Ook informeren zij gemeenten de komende tijd intensief over de wijzigingen.
Meer informatie over de Beoordeling arbeidsvermogen staat op uwv.nl/arbeidsvermogen
 
Voor meer informatie:

http://www.uwv.nl/particulieren/actueel/hulp-bij-werk-en-inkomen-voor-mensen-met-een-ziekte-of-handicap.aspx

https://perspectief.uwv.nl/sites/default/files/magazines/uwv_perspectief_juni_2015.pdf

http://www.samenvoordeklant.nl/actueel/nieuws/nadere-informatie-werkproces-beoordeling-arbeidsvermogen
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger