Raadslid

UWV Kennisverslag

14 juli 2015

Geen thema

Begin juli is het tweede UWV Kennisverslag (UKV) van 2015 verschenen. In deze editie staat het effect van wetgeving op de instroom in arbeidsongeschiktheidswetten centraal. Dit jaar is het aantal Wajong-uitkeringen licht gedaald. Dat is een direct gevolg van de Participatiewet: sinds de invoering van die wet per 1 januari 2015 is de Wajong alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die duurzaam over geen enkel arbeidsvermogen beschikken.
Verwachte afname
Jonggehandicapten met arbeidsvermogen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hierdoor is niet alleen het aantal aanvragen voor een Wajong-uitkering in 2015 sterk gedaald, maar ook het toekenningspercentage. Als gevolg van deze twee ontwikkelingen verwacht UWV dat de instroom in de Wajong in 2015 sterk afneemt.

Structurele aanpak
Ook bij andere arbeidsongeschiktheidswetten zijn de effecten van wetgeving op de instroom duidelijk zichtbaar. Met de in 2002 van kracht geworden Wet verbetering poortwachter en de in 2004 ingevoerde verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van 1 naar 2 jaar is een structurele en langdurige re-integratieaanpak door werkgevers ingezet.

Daling
Deze heeft bij alle ziektebeelden bijgedragen aan een sterke daling van de instroom in de WAO en WIA in de periode 2002-2014. Bij psychische aandoeningen en aandoeningen aan het bewegingsapparaat is de daling het grootst. Opvallend is dat het instroomverschil tussen mannen en vrouwen in 2014 vrijwel verdwenen is.

Zoals in ieder UKV wordt ook nu aandacht besteed aan de volumeontwikkelingen in de werknemersverzekeringen. Als gevolg van positievere verwachtingen over de economische groei, zal het aantal WW-uitkeringen sterker dalen dan verwacht. De instroom in de WIA komt naar verwachting in 2015 iets lager uit dan in 2014. Het volledige verslag vindt u op http://www.uwv.nl/kennis
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger