Raadslid

Klanten UWV mogen geluidsopnamen van gesprekken met UWV-medewerkers maken

19 oktober 2016
  • Klant & Service
  • Sociaal Medische Zaken
  • WERKbedrijf
Klanten UWV mogen geluidsopnamen van gesprekken met UWV-medewerkers maken

De ondernemingsraad van UWV heeft ingestemd met de voorstellen van de werkgever om klanten toe te staan om geluidsopnamen te maken van een gesprek met een medewerker. 

Dit geldt zowel voor de zogeheten “face-to-face”-gesprekken als voor telefonische gesprekken die klanten met een UWV medewerker hebben. Het maken van beeldopnames van een gesprek is niet toegestaan. UWV maakt zelf geen geluidsopname, tenzij daar een goede reden voor is.

Klanten die geluidsopnamen willen maken, worden vooraf geïnformeerd over de spelregels die UWV hierbij hanteert. Wij vragen vooraf of de klant daarmee kan instemmen.  Als hij dat niet wil, dan vindt het gesprek wel plaats, maar staan wij het maken van een geluidsopname niet toe. 

De spelregels van UWV

  • Als u een gesprek wilt opnemen, dan mag dat. Geeft u dat in zo’n geval even aan zodat we kunnen besluiten of wij ook een opname maken.
  • De geluidsopname is alleen bedoeld voor gebruik in de huiselijke kring.

U mag geen geluidsopname maken in de volgende situaties:

  • Als er een derde persoon aan het gesprek deelneemt die geen toestemming geeft voor de opname.
  • Als het om een mediationgesprek gaat. U mag alleen een geluidsopname maken als alle betrokkenen ermee instemmen.
  • Als er sprake is van een verhoor door een opsporingsambtenaar
  • Als u zich eerder niet aan deze spelregels heeft gehouden.

Uitzonderingen
Er zijn een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld als een klant zich eerder niet aan de spelregels heeft gehouden of aangeeft daar niet mee in te stemmen, en ook bij een verhoor met een opsporingsambtenaar van UWV of bij een mediation. Als er sprake is van mediation, moeten beide partijen én de mediator instemmen met het maken van een geluidsopname.

Informatie
De minister, de Nationale ombudsman, de Cliëntenraad UWV en de vakbonden worden door ons van dit besluit op de hoogte gesteld. In de komende periode volgen uitgebreide informatie en instructies voor ons personeel. We verwachten 1 januari 2017 tot invoering over te kunnen gaan. Met ons beleid geven we invulling aan de aanbeveling over geluidsopnamebeleid die de Nationale ombudsman eind 2014 deed aan alle uitvoeringsorganen.

Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger