Raadslid

Hoe de werkgroep Promotie het cliëntenraadswerk digitaal wil promoten

30 maart 2021
  • Cliëntenparticipatie
Hoe de werkgroep Promotie het cliëntenraadswerk digitaal wil promoten

Het werk van de cliëntenraden beter bekend maken bij cliënten én medewerkers van UWV. Dát was de opgave waarmee de werkgroep Promotie eind 2019 aan de slag ging. Binnenkort overhandigt de werkgroep het resultaat digitaal aan UWV. 

De werkgroep Promotie, met afgevaardigde leden van alle cliëntenraden, is een van de 3 landelijke werkgroepen die is opgericht naar aanleiding van een rapport van trainee Rosa Alferink. Rosa deed onderzoek naar de toekomst van cliëntenparticipatie bij UWV. ‘Zij had aangegeven dat het cliëntenraadswerk meer gepromoot zou kunnen worden, waardoor de bekendheid van ons werk onder cliënten en UWV kan worden vergroot’, begint Dity de Voogd te vertellen. Dity is cliënt bij UWV en is vanuit de Centrale Cliëntenraad lid van de werkgroep Promotie. 

Toename leden en signalen
Maar waarom is meer bekendheid over het werk dat de cliëntenraad UWV doet zo belangrijk? Dity: ‘Meer bekendheid kan weer leiden tot meer aanwas van nieuwe en ook jongere raadsleden voor de districtscliëntenraden en de Centrale Cliëntenraad. Ook kan het zorgen voor een toename van relevante vragen of opmerkingen van cliënten over de dienstverlening van UWV. Deze input kunnen de raden vervolgens weer gebruiken om UWV te adviseren hoe het zijn dienstverlening kan verbeteren. 

Er komen nu al wel vragen en opmerkingen binnen van cliënten, maar nog lang niet genoeg, vinden wij. Bovendien denken veel cliënten ten onrechte dat de cliëntenraden een verlengstuk zijn van UWV. Ook dat beeld willen we door middel van promotie van ons werk tegengaan.’

Meer digitaal zichtbaar
Hoe het werk van de cliëntenraden meer gepromoot kan worden, werkte de werkgroep uit in een plan van aanpak van twee A-4tjes. ‘Kort maar krachtig’, aldus Dity. ‘Wij willen er vooral voor zorgen dat de aandacht meer gelegd wordt op digitale promotie. Juist omdat cliënten door corona niet meer fysiek naar een UWV-kantoor kunnen gaan, tenzij ze specifiek een afspraak hebben. Daardoor kunnen cliëntenraadsleden niet meer persoonlijk aan cliënten vertellen over het werk dat de raadsleden doen.’ 

Hoewel uit het rapport van trainee Rosa blijkt dat er al het een en ander wordt gedaan op digitaal vlak om het werk van de UWV-cliëntenraden te promoten, geeft Dity aan dat de werkgroep dit meer wil uitbreiden. ‘Bijvoorbeeld door het aanmaken van een account op LinkedIn, via vlogs en blogs, filmpjes op Instagram, Facebook, Twitter en via nieuwsflitsen over het cliëntenraadswerk naar alle achterbanorganisaties.’

Ook pleit de werkgroep voor meer zichtbaarheid op bestaande kanalen. ‘Denk bijvoorbeeld aan websites als werk.nl of uwv.nl waar cliënten hun cv moeten plaatsen. Op deze sites staat al wel een verwijzing naar de Cliëntenraad UWV, maar die vind je pas onderaan de pagina. Het zou mooi zijn als deze verwijzing bovenaan komt te staan, als extra tabblad.’

Medewerkers UWV
Naast meer digitale promotie richting cliënten, heeft de Werkgroep Promotie ook nagedacht hoe het cliëntenraadswerk meer onder de aandacht kan komen van UWV-medewerkers. ‘Dat willen we onder meer doen door artikelen te plaatsen in het magazine UWV Perspectief, bijvoorbeeld over ons jaarverslag en in het najaar over de plannen die we hebben voor het komende jaar. Daarnaast hebben alle UWV-afdelingen intranet. Daarop zouden we ook artikelen kunnen plaatsen over belangrijke zaken die zich hebben voorgedaan in de regionale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad.’

Overhandiging
Het plan van aanpak is inmiddels definitief en digitaal verstuurd naar Nynke Meeuwissen, manager Cliëntparticipatie. ‘Op 31 maart overhandigen wij officieel het plan van aanpak digitaal aan Nynke en vragen we om een eerste reactie. Hierbij zal de werkgroep Promotie ook aangeven van harte uitgenodigd te willen worden om samen met UWV verder in gesprek te gaan over het plan. Een aantal leden zal vinger aan de pols houden over het vervolg en de opvolging van de adviezen in het belang van de cliënt, de cliëntenparticipatie en het UWV.'