Raadslid

‘We leerden hoe belangrijk fysiek contact is’

16 december 2021
  • Cliëntenparticipatie
‘We leerden hoe belangrijk fysiek contact is’

Welk digitale hulpmiddel hield de cliëntenraad Noord-Holland Noord in 2020 aangehaakt – ook na anderhalf jaar schermtijd?

Welke lessen heeft de raad geleerd en wat dacht webmaster en secretaris Guy Heesakker afgelopen maart dat 2021 voor de raad in petto zou hebben? Samen met Gerard Haan van het redactieoverleg blikt hij terug én vooruit.

Ze treffen elkaar virtueel op MS Teams. ‘Je bent online druk bezig geweest,’ opent Gerard. Het afgelopen jaar werkte Guy aan een digitaal jaarverslag voor de cliëntenraad Noord-Holland Noord, dat momenteel in de steigers staat. Een website waar je doorheen kunt scrollen. Gerard is enthousiast. ‘Het ziet er overzichtelijk uit, mijn complimenten.’ Ook de raadsleden zijn er blij mee, vertelt Guy. ‘We wilden eens iets anders doen dan een jaaroverzicht op een A4-tje, en dit kun je ook op je telefoon bekijken.’ 

Dreigende taal 

In het jaarverslag staat waar de cliëntenraad zich het afgelopen jaar hard voor heeft gemaakt. Zo adviseerde de raad onder andere om oude correspondentiebrieven te verwijderen uit de database van UWV. ‘We vingen signalen op dat UWV dreigende taal uitte in verschillende brieven die naar cliënten werden verstuurd’, legt Guy uit. ‘Terwijl UWV jaren geleden al besloten had dit niet meer te doen.’

Guy wijt de correspondentie aan de lichting nieuwe werknemers bij UWV. ‘Zij zijn geworven tijdens de lockdown en in die drukte hebben ze waarschijnlijk niet goed in de database gekeken. Daar staan die oude brieven nog in.’ De cliëntenraad bracht dit onder de aandacht bij de managers van UWV, die direct excuses hebben aangeboden aan de ontvangers. ‘Dat hebben ze goed opgepakt’, complimenteert Guy.

Op de knop 

‘Betekent dit dan ook dat het niet weer gebeurt?’ vraagt Gerard zich af. ‘Tja, het is ook afhankelijk van degene die op de knop duwt om de brieven eruit te sturen’, merkt Guy op. ‘Terwijl het niet de bedoeling is dat die brieven nog de deur uit gaan.’ Al verwacht Guy dat het dit jaar ook nog kan gebeuren. ‘Daarom hebben we het advies gegeven aan onze managers om de database goed te controleren en alle oude brieven eruit te halen. UWV moet nu prioriteit geven aan mensen die door het coronavirus werkloos zijn geworden. Daarom moeten we een vinger aan de pols houden.’

 Treintje 

Dat de raad nog steeds bij elkaar en aangehaakt is, ziet Guy als iets positiefs van het afgelopen jaar. De digitale nieuwsbrief, die hij eveneens in 2020 ontwikkelde, heeft daarbij geholpen. ‘Het idee achter de nieuwsbrief was om iedereen bij de les te houden. Twee keer per maand stuur ik er nu een rond, als een soort treintje met nieuws waarbij iedereen kan “opstappen’’ wanneer ze iets te delen hebben.’ 

Dit jaar 

Gerard is benieuwd naar wat Guy denkt dat er dit jaar gaat spelen. Guy denkt dat de raad nog wel wat gaat horen over de opnieuw beoordeelde cliëntendossiers van mensen met een IVA-uitkering, waar UWV zich in 2019 over boog. ‘Door die herziening kan het zijn dat veel mensen in financiële problemen zijn gekomen. Daar horen we nu al aan de lopende band verhalen over en ik verwacht dat dat toe gaat nemen.’  

In juni 2019 besloot UWV dat 1.991 dossiers opnieuw beoordeeld moesten worden. Het ging hierbij om dossiers van mensen met een Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, ook wel een IVA-uitkering genoemd. Een eerdere beoordeling door het ondersteuningsteam Noord (OTN) in Groningen bleek niet aan alle professionele en juridische eisen te voldoen, meldde UWV toen. Na deze herbeoordeling, in oktober 2019, verlaagde of beëindigde UWV de IVA-uitkering van een paar honderd cliënten. Lees er in dit nieuwsartikel meer over.

Signalen opvangen 

Tot slot is Gerard benieuwd naar de doelstelling die de raad dit jaar heeft. ‘Dat we zo snel mogelijk weer met cliënten kunnen samenkomen’, hoopt Guy. ‘Direct klantcontact is heel belangrijk voor ons. Zodra het kan, willen we weer werkpleinen bezoeken om signalen van cliënten op te halen. Mag dat nog niet, dan blijft de vraag: hoe vang je die signalen dan op?’ Dat wordt een uitdaging. Zo merkt Guy op dat niet alle cliënten digitaal even vaardig zijn, wat het lastig maakt om te horen waar ze tegenaan lopen. ‘Soms voelen ze zich tijdens een telefoongesprek al onvriendelijk bejegend. Persoonlijk contact helpt daartegen. Dat is ook wel een les die we het afgelopen jaar geleerd hebben, hoe belangrijk fysiek contact is.’

Plezier 

Daarnaast noemt Guy nog een uitdaging voor de raad: het plezier terugvinden in het raadswerk. ‘Dat ebt weg, terwijl plezier nodig is om als raad goed te functioneren.’ De nieuwsbrief helpt daarbij. ‘Die willen we houden en eventueel uitbreiden.’

Dit artikel verscheen eerder in het jaarverslag 2020 van de UWV Cliëntenraden.