Raadslid

Campagne Participatiewet start op 1 juli 2014

27 juni 2014
  • Participatiewet

Op dinsdag 17 juni 2014 waren twintig vertegenwoordigers/raadsleden aanwezig op een landelijke bijeenkomst over de participatiewet, gehouden te Amersfoort. Hier werden zij geïnformeerd over de ontwikkelingen en de communicatiemiddelen van UWV. ‘Het was een nuttige bijeenkomst’, vonden zowel de cliëntenraadsleden als de medewerkers van UWV.

‘s Ochtends gaf Erik Swart (UWV) een presentatie over de participatiewet en werden de aanwezigen geïnformeerd over de ontwikkelingen en de stand van zaken op dit moment. In de middag informeerde Kim van Rooyen (UWV) de aanwezigen over de communicatiemiddelen die UWV voor de participatiewet gaat inzetten, nadat  de Eerste Kamer de wet heeft goedgekeurd. Dat deed zij aan de hand van een presentatie. De filmpjes die daar bij horen worden binnenkort op de website van UWV geplaatst.
 
Tegen het eind van de presentatie werd besproken hoe de communicatiemiddelen kunnen worden vormgegeven, en hoe de cliëntenraadsleden hierbij betrokken kunnen worden. De volgende twee onderwerpen kwamen aan bod.
 
1.    Cliëntenraadsleden betrekken bij communicatiemiddelen
2.    Cliënten informeren op informatiemarkten
 
Klankbordgroep
Tijdens de bijeenkomst werden de aanwezigen gevraagd in een klankbordgroep zitting te nemen. De aanwezigen reageerden positief op dit voorstel. Het doel van de klankbordgroep is om UWV (op het gebied van de participatiewet) snel te kunnen voorzien van een inhoudelijke reactie over de invoering van de participatiewet. Gezien de druk die op de invoering staat zullen de leden van de klankbordgroep soms snel moeten reageren. Daarom is de reactietermijn bepaald op 1 week, uitzonderingen daargelaten.
 
De klankbordgroep zal bestaan uit maximaal 24 personen. Een groepje van vier personen hieruit zal de reacties coördineren, bundelen en UWV voorzien van een advies. Deze taak wordt uitgevoerd door Anja van der Mijden, Marius Voerman, Debbie van Geijn en Dorothée Metzler Afhankelijk van de onderwerpen, zal dit digitaal of via een fysieke bijeenkomst verlopen.

Informatiemarkten
Om cliënten van UWV goed te informeren over de participatiewet zullen er informatiemarkten worden georganiseerd. Daarbij zullen ook informatiestands komen van diverse belangenorganisaties. Een van de stands zal bemenst worden door de cliëntenraad. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal UWV dit verder bespreken en oppakken met de klankbordgroep.
 
Download presentatie 'hoofdlijnen participatiewet'.
Download presentatie 'communicatie participatiewet'