Raadslid

'Ik vind het belangrijk dat mensen met een UWV-uitkering een stem hebben'

14 oktober 2020
  • Cliëntenparticipatie
'Ik vind het belangrijk dat mensen met een UWV-uitkering een stem hebben'

Als lid van de cliëntenraad kun je meepraten over de dienstverlening van UWV. Maar wat doet de cliëntenraad precies? UWV Perspectief vroeg het aan Goos Klaassen, lid van de centrale cliëntenraad.

De cliëntenraad bestaat uit een aantal UWV-klanten. Mensen met een uitkering of werkzoekenden dus. De raad denkt mee met UWV en geeft onafhankelijk advies over de dienstverlening. UWV vraagt advies aan de cliëntenraad, maar zij komen ook zelf met adviezen en tips. Er zijn in totaal 11 raden verspreid over het land en er is één centrale. Iedere raad bestaat uit ongeveer 16 leden, allemaal klanten van UWV, werkzoekend en/of arbeidsongeschikt/beperkt.

Mening over allerlei onderwerpen
Goos Klaassen (WIA) werd in 2019 lid van de centrale cliëntenraad in Amsterdam.

Waarom ben je lid geworden van de centrale cliëntenraad? 

Goos: ‘De vakbond van CNV nodigde mij uit om lid te worden. Ik vind het belangrijk dat mensen met een UWV-uitkering een stem hebben en het is altijd goed als organisaties en plannen kritisch worden bekeken. En ik vind het belangrijk maatschappelijk betrokken te zijn. Daarom ging ik in op de uitnodiging.’

Wat doe je zoal als cliëntenraadslid? 

‘Ik ben lid van de centrale cliëntenraad. Dat betekent dat ik mag meedenken over het beleid van UWV. We komen ongeveer 12 keer per jaar een ochtend of middag samen om te vergaderen op het hoofdkantoor in Amsterdam, sinds de coronauitbraak doen we dat digitaal. Ik geef dan mijn mening over allerlei onderwerpen, vanuit het perspectief van een klant van UWV. Wekelijks besteed ik ongeveer 8 uur aan het digitaal lezen van stukken en het verzamelen van informatie. Ik ben ook aanwezig bij de vergaderingen van de cliëntenraad in het district Gelderland Midden & Zuid. Ik ben eigenlijk de schakel tussen deze cliëntenraad in de regio en de centrale cliëntenraad. De raadsleden in de regio doen ander werk dan ik. Zij hebben vaker contact met mensen met een uitkering en zijn meer op de vloer aanwezig. Ze gaan bijvoorbeeld mee met iemand die een beoordeling krijgt van de verzekeringsarts. Of ze zijn een luisterend oor voor een klant die problemen heeft. Ik ben vaker op het hoofdkantoor en richt me op het beleid.’

Alles perfect geregeld

Hoe bevalt het werk? 

‘Goed! Ik moet zeggen dat alles perfect is geregeld. Mijn onkosten worden gedekt. Als we gaan vergaderen staat er altijd een lunch klaar. Een adviseur van UWV maakt de notulen, dus daar hoef ik me niet druk om te maken. De stukken krijg ik digitaal opgestuurd en ik kan zelf bepalen wanneer ik die lees. Bovendien vind ik het heel bevredigend werk. Het is mooi dat ik een steentje kan bijdragen aan verandering.’

Aan wat voor veranderingen heb je bijgedragen als raadslid? 

‘Op dit moment zijn we druk bezig om voor bepaalde groepen meer ondersteuning te regelen bij de zoektocht naar werk.  Ook is het ons gelukt om het telefoonnummer van UWV gratis te maken. En we hebben een signalerende functie. Via de media of via andere raden horen wij van zaken die spelen of ertoe doen. Dat kaarten we vervolgens aan tijdens het overleg.’

We zijn blij met iedereen

Wat brengt dit werk je? 

‘Vroeger zou ik gedacht hebben: het is toch zo geregeld om dat centrale telefoonnummer gratis te maken? Hoe moeilijk kan dat zijn? Nou, dat duurt even. Daar moeten allerlei mensen voor worden benaderd, contracten gewijzigd, systemen anders ingericht en communicatie aangepast. Ik vind het interessant dat ik een inkijkje krijg in een grote organisatie als UWV. Het werk brengt me ook veel op persoonlijk vlak. Zo hebben we twee keer per jaar een cursus over vergaderen en mijn netwerk is enorm uitgebreid.’

Naar wie zijn jullie op zoek? 

‘Jong, oud, arbeidsbeperkt, werkzoekend: we zijn blij met iedereen. Is reizen lastig voor je vanwege een beperking? Dan vinden we daar in overleg vast een oplossing voor. Op onze website staat een overzicht van alle vacatures in de cliëntenraden. Er zijn vacatures bij de centrale clientenraad, maar ook bij de andere, decentrale cliëntenraden. Voor de centrale cliëntenraad gaat onze voorkeur uit naar iemand met een Wajong-uitkering, omdat die niet vertegenwoordigd is in ons team. Maar alle aanmeldingen zijn welkom!’

Ik wil raadslid worden! Waar vind ik meer informatie?

'In de brochure lees je meer over de voorwaarden. Je kunt op onze website ook het contactformulier invullen. Dan nemen we binnen 14 dagen contact met je op.'

 

Dit artikel verscheen eerder op UWV Perspectief.