Raadslid

Groot Amsterdam laat van zich horen

17 augustus 2021
  • Cliëntenparticipatie
Groot Amsterdam laat van zich horen

Coronacrisis of niet, in 2020 moest er werk verzet worden in Groot Amsterdam. Meteen aan het begin van de crisis sloeg de raad dan ook volop aan het beeldbellen.

Inmiddels kent hybride vergaderen geen geheimen meer voor raadsleden Naomi Meijs en Marijn de Vries, beiden lid van de werkgroep Sociaal Medische Zaken (SMZ). Dity de Voogd van het redactieoverleg vraagt zich af: hoe heeft Groot Amsterdam dat voor elkaar gekregen?

Dity: ‘Hoe kijken jullie terug op 2020?’

Marijn: ‘Iedereen werd verrast door corona. Ik denk dat we er bij Groot Amsterdam goed op zijn ingesprongen, de werkgroep SMZ heeft daarin het voortouw genomen. We zijn meteen via beeldbellen gaan vergaderen, omdat we het juist in deze periode belangrijk vonden om elkaar toch te spreken. Online vergaderen valt de leden van onze raad zwaar. Maar we beseffen ook dat dit nu eenmaal de situatie is. Daarom zien we het als leerpunt en stellen we ons proactief op. Onze eerste vergadering was met de districtsmanager van Amsterdam. We wilden ook in coronatijd graag op de hoogte blijven van wat er bij UWV gebeurde en wilden weten of de zaken waaraan wij aandacht besteedden nog steeds behandeld werden.’

‘Fantastisch! Was er een onderwerp dat jullie als cliëntenraad aan de orde wilden stellen?’

Naomi: ‘Van cliënten kregen we signalen binnen over de keuringsgesprekken voor de WIA en Wajong, dat was een aanleiding om daar bovenop te blijven zitten. Sommige keuringen moeten ook in coronatijd fysiek plaatsvinden, omdat ze niet op afstand gedaan kunnen worden. Dat kan lastig zijn voor mensen. Daar komt bij dat sommige mensen het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden door keuringsartsen. Wij vinden het belangrijk dat UWV die twijfels wegneemt.’

‘Maar jullie hebben niet enkel online vergaderd afgelopen jaar, begreep ik. Jullie zijn ook bij de UWV-locatie aan de Delflandlaan in Amsterdam langsgegaan. Waarom was dat?’

Naomi: ‘UWV heeft coronamaatregelen genomen om het pand aan de Delflandlaan weer toegankelijk te maken voor cliënten. Wij werden gevraagd om te kijken of die maatregelen bevielen. Ik ben samen met onze toenmalige voorzitter langsgegaan. Aan de deur werd gevraagd of je klachten had, anders mocht je niet naar binnen. Vervolgens werd je door een bewaker begeleid naar de juiste ruimte. Er was nagedacht over hoe een hulp of partner op veilige afstand aan het gesprek zou kunnen deelnemen. Er waren bijvoorbeeld plastic schermen geplaatst in kamers waar dat nodig was. En de keuringsartsen hadden handschoenen aan en een mondkapje op. Ik was echt positief verrast.’

‘Je hebt alles gezien, van entree tot de kamer van de keuringsarts. Kon er ook iets beter?’

Naomi: ‘Zeker gezien de geringe tijd die er voor was, denk ik dat UWV al het mogelijke heeft gedaan. Maar er valt natuurlijk altijd wat te verbeteren. De bewegwijzering op de vloer was bijvoorbeeld best glad. Als je blind of slechtziend bent is het fijner als je ribbels voelt.’

‘Ik hoorde ook dat jullie afgelopen jaar een presentatie aan de afdeling Klant & Service hebben gegeven tijdens de Kennismaand. Wat was dat?’

Marijn: ‘In de Kennismaand ontwikkelen UWV-medewerkers zich op een bepaald vlak. Ditmaal wilde de afdeling Klant & Service meer inzicht krijgen in cliëntenparticipatie. We gaven daarom een online presentatie waarin we vertelden wat wij doen en wat onze rol binnen UWV is. Dat werd heel positief opgepakt door de mensen van K&S. Degene die het georganiseerd had, vond dat wanneer het weer kan, we maar eens in het echt moeten langskomen.’

De divisie Klant & Service van UWV is verantwoordelijk voor alle communicatie met cliënten, via internet, telefoon, brieven, brochures en formulieren.

‘Wat heeft het uiteindelijk opgeleverd, behalve positieve reacties?’

Marijn: ‘We hebben een algemeen verhaal verteld over wat cliëntenparticipatie is en hoe dat bij UWV is ingericht. Vervolgens hebben we onze eigen ervaringen als cliënten van UWV gedeeld. We hebben uitgelegd waarom we lid zijn van de cliëntenraad: als wij niets laten horen, dan heeft UWV geen idee hoe zij ons het beste kunnen helpen. Wij zijn er om UWV te helpen om de dienstverlening zo goed mogelijk te maken. Maar dan moeten ze wél weten dát we er zijn.’

‘Wat staat er op de planning voor 2021?’

Naomi: ‘We gaan dit jaar aan de slag met onderwerpen waaraan we in 2020 niet konden beginnen. Ook in 2021 blijven de keuringen voor de WIA en Wajong een hot topic. En de nieuwe Wajong is een belangrijk onderwerp.’

Marijn: ‘Ik hoop dat we in 2021 weer als raad bij elkaar kunnen komen. We hebben een aantal nieuwe leden en het zou leuk zijn om hen ook eens in het echt te zien. Ik denk dat we onze blik vooruit moeten hebben: wat kunnen we wél doen dit jaar? Waar kunnen we mee aan de slag? En waar kunnen we van waarde zijn voor cliënten en voor UWV?’

Dit artikel verscheen eerder in het jaarverslag 2020 van de UWV Cliëntenraden