Schoolbord

Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. De uitvoering ligt grotendeels bij de gemeente. Maar UWV blijft verantwoordelijk voor de Wajong, die nu alleen nog toegankelijk is voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. De UWV Cliëntenraad volgt de ontwikkelingen en de gevolgen voor de dienstverlening van Wajongers op de voet.

Een aantal raadsleden neemt zitting in een klankbordgroep over de Participatiewet. Deze groep volgt de ontwikkelingen en de communicatiemiddelen van UWV en voorziet UWV van inhoudelijke reacties over de invoering en communicatie rondom de wet.

Hieronder vindt u alle nieuwsberichten over dit onderwerp..


Actueel: Participatiewet

‘Positief. Goed dat er zo’n dag is gehouden. Ik had van tevoren redelijk kritische kanttekeningen bij de nieuwe wet en de overgang van UWV naar de gemeenten. We hebben heel veel informatie gekregen over alles wat er per 1 januari 2015 verandert en er was volop gelegenheid om kritische vragen te stellen.’

Op dinsdag 17 juni 2014 waren twintig vertegenwoordigers/raadsleden aanwezig op een landelijke bijeenkomst over de participatiewet, gehouden te Amersfoort. Hier werden zij geïnformeerd over de ontwikkelingen en de communicatiemiddelen van UWV. ‘Het was een nuttige bijeenkomst’, vonden zowel de cliëntenraadsleden…