Raadslid
Staatssecretaris De Krom heeft zowel de Eerste als de Tweede Kamer de uitkomsten gestuurd van het onderzoek dat de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) heeft gedaan naar de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met meervoudige problemen. Vanwege de aard van (...)
Sinds begin dit jaar is Jan de Wit de nieuwe voorzitter van de Centrale Cliëntenraad. Hij neemt het stokje over van Chris van Tilborg, die na twee jaar afzwaait. Een tweegesprek op de grens van twee voorzitterschappen.
21 december 2010

Geen thema

De overlegvergadering van de centrale cliëntenraad (CC) van 17 december was voor Chris van Tilborg de laatste vergadering die hij mocht voorzitten. Chris was eerst gewoon lid van de CC en per 1-1-2009 werd hij voorzitter van de CC.