Achterbanorganisaties

Achterbanorganisaties

De leden van de cliëntenraden van UWV worden benoemd op basis van voordracht door achterbanorganisaties of kunnen, indien de achterbanorganisatie zelf geen geschikte kandidaat heeft, worden benoemd op voordracht door de raad zelf. Achterbanorganisaties zijn vakbonden of belangenbehartigersorganisaties.

Organisaties

De achterbanorganisaties die leden kunnen voordragen voor een zetel in een van de raden zijn:

Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), Vakcentrale voor Professionals (VCP), Ieder(in), Landelijke vereniging Arbeidsongeschikten (LVA), MIND en Landelijk overleg Cliëntenraden Sociale Zaken (LocSZ).

Zetelverdeling

De zetels (per raad) zijn in overleg met deze organisaties als volgt verdeeld:

FNV 5 zetels, CNV 2 zetels, VCP 1 zetel, Ieder(in) 3 zetels, LVA 2 zetels, MIND 1 zetel, LocSZ 1 zetel, en 1 vrije zetel.

Voordracht

De termijn om een nieuw lid voor te dragen is in samenspraak met de achterbanorganisaties gesteld op een half jaar. De termijn van het half jaar gaat in op het moment dat UWV, bij de achterbanorganisatie gemeld heeft dat er een zetel vrij komt. Als de betrokken organisatie binnen dat half jaar zelf geen lid voordraagt, dan kan de raad een lid voordragen. Kandidaten voor deze zetels kunnen zich dan melden bij de betreffende raad en na een selectieprocedure door de raad voorgedragen worden voor de vrije zetel.

 Meer informatie over mogelijke vrije zetels vindt u onder Vacatures.