Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2021

Als er één woord is dat naar voren springt in alle artikelen van de diverse raden in het jaarverslag 2021 en dat haast wel vetgedrukt mag worden, dan is het: Verbinding.

Het tweede coronajaar is ons niet in de koude kleren gaan zitten en veel verhalen uit de raden gaan daarover: het soms moeizame vergaderen via Teams, waardoor we het directe menselijke contact misten. Het even naar elkaar kunnen lachen zodat opmerkingen en uitlatingen minder scherp over komen.

Toch kan niet anders gezegd worden: we hebben stand gehouden, we bleven de verbinding met elkaar zoeken en we kunnen in 2022 weer met elkaar gaan bouwen. Lees hier het jaarverslag.

Jaarverslag 2020

2020 is een jaar om met gemengde gevoelens op terug te kijken. Een jaar zonder fysieke ontmoetingen, waarin het lastig was om cliënten te ontmoeten en we noodgedwongen online zijn gaan vergaderen.

Maar het was ook een jaar waarin bleek hoe veerkrachtig we als cliëntenraden zijn. We wisten in korte tijd om te schakelen naar nieuwe manieren van overleggen. Om zo ons raadswerk voort te zetten, ondanks dat we veel van het contact met de cliënten moesten missen. Omschakelen kostte energie en digitaal vergaderen maakte het een uitdaging om dingen voor elkaar te krijgen. Toch lukte het ons om steeds bij elkaar te komen, afspraken te maken en gevraagd en ongevraagd advies te geven. Zo bleven we ook in 2020 de belangen van cliënten behartigen. Lees hier het jaarverslag.