privacy verklaring

Privacyverklaring UWV Cliëntenraden

We beschermen uw privacy zorgvuldig. Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacywetgeving zorgt ervoor dat de regels voor de bescherming van persoonsgegevens in alle lidstaten van de Europese Unie hetzelfde zijn.

Identiteit

Cliëntenparticipatie bij UWV vindt zijn wettelijke basis in de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI). De invulling van cliëntenparticipatie bij UWV is vastgelegd in de ‘Regeling Cliëntenparticipatie UWV 2018’. U kunt hier meer lezen over deze regeling op onze website.

Er zijn elf districten met een eigen cliëntenraad. Zij overleggen met UWV over de uitvoering van de dienstverlening. Daarnaast is er één centrale cliëntenraad, die met UWV overlegt over het landelijk beleid.

De twaalf cliëntenraden hebben een eigen verantwoordelijkheid. Zij worden gefaciliteerd door UWV, zoals vastgelegd de Regeling Cliëntenparticipatie UWV 2018.

De cliëntenraden worden ondersteund door het team Cliëntenparticipatie van UWV. Voor het contact met cliënten van UWV hebben de cliëntenraden een eigen website; www.clientenraad-uwv.nl. De activiteiten die we op deze site ondernemen en vermelden, zijn een initiatief van de UWV Cliëntenraden.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

De UWV Cliëntenraden verwerken persoonsgegevens van cliënten die een signaal insturen of die zich aanmelden om lid te worden van de cliëntenraad. We verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor we ze ontvangen hebben.

Voor een goede ondersteuning van de cliëntenraden heeft elke raad een adviseur die in dienst is van UWV. De adviseurs cliëntenparticipatie van UWV hebben toegang tot de door u verstrekte gegevens. Het gaat dan om het geven van advies aan de raden. Uw persoonlijke gegevens worden, zonder uw nadrukkelijke toestemming, verder niet met andere medewerkers van UWV gedeeld.

De cliëntenraden bespreken met UWV verbetervoorstellen voor de dienstverlening in algemene zin. Daarvoor beoordelen de raden vooraf of uw signaal of verbetervoorstel van toepassing is op meerdere cliënten. De cliëntenraden bespreken geen signalen met UWV die verwijzen naar uw eigen persoonlijke situatie.

Verwerking en opslag van gegevens

De persoonsgegevens die we verzamelen worden op een veilige en adequate manier verwerkt. Verzending van de gegevens gebeurt met een versleutelde verbinding (SSL). Opslag gebeurt op servers in Nederland waarop regelmatig onderhoud plaatsvindt conform de bepalingen die hierover zijn opgenomen in de AVG.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. De Google IP-adressen worden niet door ons bewaard.

Uw toestemming

U geeft toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken als u:

  • gebruikmaakt van de website www.clientenraad-uwv.nl;
  • een signaal instuurt:
  • zich aanmeldt als lid van de cliëntenraad.  

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Heeft u vragen of wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Hieronder vindt u de contactgegevens.

Nynke Meeuwissen
Manager Cliëntenparticipatie
cp@uwv.nl 

Rechten

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben;
  • het laten corrigeren van fouten in uw persoonsgegevens;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming voor het gebruiken van uw persoonsgegevens;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.