Raad in mijn buurt

Raad in mijn buurt

Raad in mijn buurt
UWV heeft één Centrale Cliëntenraad. Bovendien heeft elk van de elf UWV-districten een eigen cliëntenraad. Er is dus altijd een cliëntenraad bij u in de buurt. Iedere raad bestaat uit ongeveer zestien leden. Alle leden van de cliëntenraad zijn zelf cliënt van UWV.

Zoek een raadslid
Wilt u direct contact opnemen met een van de raadsleden of met een adviseur Cliëntenparticipatie van UWV? Ga dan naar het ledenoverzicht. NB: Om privacyredenen zijn niet alle raadsleden in het register te vinden.