Begrippenlijst

Begrippenlijst


Een achterbanorganisatie levert leden voor de cliëntenraad. Zij worden voorgedragen in de raad. Voorbeelden van achterbanorganisaties zijn FNV, CNV en het Platform VG. Cliëntenraadsleden die geen achterbanorganisatie vertegenwoordigen, zijn ongebonden leden.

De adviseur Cliëntenparticipatie adviseert de raden over hoe zij hun werk het meest effectief kunnen uitvoeren. Ieder district heeft een adviseur, net als de Centrale Cliëntenraad.

Een afkortingenlijst met veelgebruikte afkortingen binnen UWV is hier te vinden (alleen voor ingelogde raadsleden).

Een achterbanorganisatie levert leden voor de cliëntenraad. Zij worden voorgedragen in de raad. Voorbeelden van achterbanorganisaties zijn FNV, CNV en het Platform VG. Cliëntenraadsleden die geen achterbanorganisatie vertegenwoordigen, zijn ongebonden leden.

Bitman is webbouwer in Haarlem, de huidige website is door hen technisch gerealiseerd.

De Centrale Cliëntenraad is de cliëntenraad die op centraal niveau met de Raad van Bestuur over het beleid van UWV richting de cliënt spreekt.

Iemand die via UWV een uitkering ontvangt of als werkzoekende staat ingeschreven.

Dit is de vertegenwoordiging van de cliënten naar UWV. De achterbanorganisaties dragen leden voor, daarnaast zitten er ongebonden leden in de cliëntenraad. Cliëntenraden in de districten zijn gesprekspartner van het Hoofd Klant & Service in dit district, de Centrale Cliëntenraad is gesprekspartner van de Raad van Bestuur van UWV.

Digitaal Klant Dossier

EMMA: Experts in Media en Maatschappij begeleidt de cliëntenraden, en vooral de webmasters in hun online werk. Reinout de Vries is namens EMMA contactpersoon voor de UWV Cliëntenraden.

Inspectie voor Werk en Inkomen

Klantcontactcentrum. Er zijn twee KCC's waar klanten telefonisch contact met uw kunnen opnemen; in Groningen en in Goes.

Klant & Service is de divisie waaronder het Team Cliëntenparticipatie bij het UWV valt.

De Landelijke Cliëntenraad is het vertegenwoordigingsorgaan van alle cliënten in de sociale zekerheid richting de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Centrale Cliëntenraad vaardigt twee leden af naar de Landelijke Clientenraad.

Raad voor Werk en Inkomen

Invoeringswet Structuur uitvoering(sorganisatie) werk en inkomen

Wet arbeidsongschiktsheidsvoorziening Jonggehandicapten

Wet Arbeids Ongeschiktheidsverzekering

U kunt zoeken naar werk via uw eigen werkmap op werk.nl

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Werkloosheidswet